Jelikož tato velká šelma má v oblasti mezi Šternberkem a Moravským Berounem vhodné životní podmínky, není vyloučeno, že se zde vlci mohou usadit, pokud zvíře narazí na vhodný protějšek svého druhu.

„Vlk se severně od Šternberka objevil ve druhé polovině října. To, že se zde vyskytuje, jen potvrzuje fenomén, který sledujeme na celém území České republiky – pozvolný návrat vlků do jejich původní domoviny a pokusy migrujících jedinců procházet krajinou křížem krážem v podstatě na celém území České republiky,“ popisoval ekolog z Hnutí Duha Olomouc Jiří Beneš.

Přímý důkaz o výskytu vlka v kopcích nad Šternberkem potvrzuje podle ochranářů také to, že vlk nepotřebuje ke svému životu lidmi nedotčenou divočinu.

„Záběry z této oblasti dokazují, že vlk je přizpůsobivý druh, který velmi dobře umí fungovat v souladu s lidskou činností
v krajině,“ dodal Beneš.

Jde o dospělého vlka

Video pořídil myslivec na místě, které ochranáři nechtějí blíže specifikovat. Ze záběru není patrné, zda jde o samce či samici.

„Je to pravděpodobně dospělý vlk, ale pohlaví nelze určit,“ uvedl koordinátor monitoringu šelem v Olomouckém kraji.

Vlk je schopen za den urazit i 50 kilometrů, proto se nedá předpokládat, že se doposud pohybuje ve stejné lokalitě.

„Ale může se stát, že v této krajině najde protějšek, se kterým tady založí smečku a nad Šternberkem se usadí natrvalo, jak se to událo před dvěma lety na území CHKO Broumovsko nebo dříve v okolí Máchova jezera. Krajina mezi Šternberkem a Moravským Berounem je pro tyto šelmy téměř ideální, je zde dostatek lesů i atraktivní kořisti,“ vysvětloval.

Usazení? Prospěšné pro ekosystém

Pokud by se vlkům podařilo území osídlit trvale, bylo by to podle odborníků prospěšné pro celý ekosystém.

Vlk jako vrcholový predátor může pomoci s regulací přemnožených kopytníků a jak ukazují vědecké poznatky, velké šelmy mají pozitivní vliv na celkovou rovnováhu v prostředí.

Zvěř v přírodě za jejich přítomnosti změní své chování, zlepší se její zdravotní stav a kondice. Také se sníží škody na lesních porostech.

Na celém území Olomouckého kraje mají ochranáři za poslední dva roky několik záznamů o pohybu vlka obecného. Ve všech případech se jedná o jednotlivce.

„Záznamy jsou samozřejmě různé věrohodnosti, ne každý je tak kvalitní jako ten, který jsme nyní získali z oblasti Šternberska,“ informoval Jiří Beneš.

Vlci na území kraje

Video z fotopasti získali přírodovědci v únoru 2016 ze severní oblasti Hrubého Jeseníku. Přímo v terénu se pak ochranářům podařilo zkontrolovat charakteristickou stopní dráhu, změřit délku kroku i velikost samotné stopy.

Všechny zaznamenané parametry odpovídaly vlkovi a podtrhly tak věrohodnost krátkého videozáznamu. Ten byl získán z fotopasti místního obyvatele.

Vlk obecný se na území Olomouckého kraje běžně lovil ještě v druhé polovině 19. století. Vyhuben byl v roce 1908, kdy poslední zástřel datován u Zábřehu. Velmi ojediněle se pak tato psovitá šelma začala vracet po druhé světové válce na území Jeseníků.

Posledním doloženým důkazem o výskytu vlka v Jeseníkách je zastřelený jedinec z roku 2005 z oblasti
Břidličné, což není daleko od místa nynějšího zdokumentovaného výskytu.

Pomoc veřejnosti

Ochranáři, ale i úřady ochrany přírody oceňují pomoc veřejnosti, od které získávají hlášení o pobytových znacích, které by mohly patřit velkým šelmám.

„Nadále budeme rádi za zaslání neobvyklé stopy s měřítkem či jiného pobytového znaku na email stopy@selmy.cz. Tyto šelmy se pohybují na obrovském území, jsou prostorově velmi náročné a bez pomoci veřejnosti nemáme šanci obsáhnout celé území jejich potenciálního výskytu,“ uvedl Jiří Beneš.

„Takové zprávy jsou důležité také pro chovatele ovcí a koz. Bez věrohodného důkazu,  že se na daném území pohyboval vlk, by pro ně bylo mnohem náročnější prokázat škodu způsobenou touto šelmou,“ dodal ekolog.

Vlk obecný (Canis lupus)
Původně žil vlk v téměř celé Eurasii a Severní Americe od pásma severských tunder až po jižní polokouli. Nyní je však jeho areál v důsledku pronásledování podstatně zmenšen. V České republice trvale obývají vlčí smečky CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Broumovsko, v Krušných horách a na Šumavě. Jedinci se objevují v Beskydech, severních Čechách a na Jesenicku.Vlci žijí a loví ve smečce. Potravou jim jsou především jeleni a divoká prasata, v menší míře také srnci a další drobnější živočichové. Příležitostně loví i ovce, pokud nejsou dostatečně zabezpečeny. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je vlk chráněným druhem a je klasifikován jako kriticky ohrožený. Zdroj: www.selmy.cz