Místní mají strach ze znečištění ovzduší, hluku i zápachu. Zástupci Zametu ujišťují, že se jedná o nejekologičtější způsob nanášení barev na světě.

Jednoznačně proti hale je Renata Dorňáková. „Nejsem sluníčkářka, abych se někde přivazovala k bráně, ale valašskou přírodu mám odmalička ráda. A teď tu má vyrůst lakovna s nepřetržitým provozem?“ diví se.

ANONYMNĚ BOJUJÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTI

V lakovně uprostřed vesnice nevidí pozitiva. Takové provozy podle ní patří do průmyslových zón, které nenavazují na již dříve obydlené a sportovně využívané plochy.

„Vyhlídka takového sousedství mě netěší, takže jsme se byli podívat i v jiných městech, kde měli s podobnými provozy potíže. Jakmile jsme někomu z okolí firmy zaklepali na dveře a zeptali se, jak se mu tam žije, spustili jsme rozhořčenou lavinu nespokojenosti,“ upozornila obyvatelka Halenkova Renata Dorňáková.

Odpůrci záměru firmy Zamet založili na sociální síti iniciativu Halenkov proti výstavbě lakovny.

„Jedná se o zásadní věc a mnozí obyvatelé Halenkova vůbec o záměru nic netušili. Jediný dokument byl Žádost o umístění stacionárních zdrojů. Kdo rozkryje, o co jde? Navíc tam nebylo ani uvedené konkrétní umístění haly,“ odpověděli správci stránky na dotaz redakce. Svá jména ale sdělit odmítli.

SLÍBENÉ SETKÁNÍ ODVOLALI

Kritizují zastupitelstvo, které zasedalo začátkem května, ale do projednávání nezařadilo bod o Zametu.

„Zařadili ho až dodatečně na konec jednání. Zastupitelé řekli, že nejsou odborníky na danou problematiku, přesto vydali Vyjádření obce k záměru. Pak se zasedání zvrhlo v bouřlivou diskusi, která skončila příslibem veřejného setkání s obyvateli. V předvečer konání ji ale úřad obecním rozhlasem odvolal a přesunul na neurčito,“ zlobili se zástupci iniciativy.

Umístění lakovny považují za nepřijatelné.

„Má stát v samém středu vesnice, obklopená rodinnými a bytovými domy. Tři sta metrů vzdálené jsou školy, sportoviště a cyklostezka. Navíc jsme v CHKO Beskydy, Natura 2000 Evropsky významná lokalita, a ptačí oblasti Horní Vsacko,“ popsali bojovníci proti lakovně.

Trápí je též emise, zápach a hluk, na který si už nyní obyvatelé opakovaně stěžují.

„Při provozu lakovny se používají nebezpečné chemické látky, zvýší se obsah škodlivin v ovzduší, nemluvě o riziku havárie a následné kontaminaci okolí a spodních vod,“ dodali. Obávají se také nárůstu kamionové dopravy, poklesu atraktivity a komfortu bydlení i poklesu cen nemovitostí.

Mezi Halenkovskými jsou ale i obyvatelé s umírněnějším názorem.

„Neznám parametry. Jestli bude lakovna produkovat nějaký binec, je blbost, aby ji dávali doprostřed dědiny. Ale dnes jsou tak přísné normy, že ve výsledku může jít do vzduchu míň škodlivin, než když někdo zatopí v kotli plenkami,“ soudí Milan Volčík, který má dům necelých čtyři sta metrů od budoucí lakovny.

PROTI JE TAKÉ CHARITA

Pět stovek místních a dalších 80 lidí z okolních vesnic začátkem května adresovalo na úřad nesouhlasné prohlášení se stavbou haly.

Přidala se Charita Nový Hrozenkov, která má charitní dům v blízkosti budoucí lakovny. Ředitelka Danuše Martinková nesouhlasí s posudkem odborné firmy Ekome.

„Píší, že reálná úroveň znečištění bude stanovená až po prvním měření spalin. Posudek už neurčuje, jaké opatření bude muset Zamet udělat, pokud by hodnoty překračovaly povolené limity,“ pozastavila se ředitelka.

Stejný problém vidí u zápachu, který podle posudku není možné v těsné blízkosti vyloučit.

„Naší cílovou skupinou jsou senioři. I minimální obtěžování zápachem může být pro jednotlivce s dýchacími obtížemi omezující,“ dodala Martinková.

ÚTOKY NA MAJITELE

Jednatelé firmy Zamet Dagmar a Radek Zajícovi začínají čelit v souvislosti se stavbou lakovny útokům, které se týkají rodiny i dětí.

„Doteď se nám to nestalo. Máme firmu pětadvacet let a vždycky jsme se sousedy vycházeli,“ konstatoval Radek Zajíc.

Podle něj vše vzniklo kvůli špatné komunikaci s obcí. „Způsob, jakým celou věc prezentoval obecní úřad, byla chyba. Nikdo nás neoslovil, nezeptal se, o co jde, co chceme stavět. Obec vyhlásila do rozhlasu petici proti něčemu, co nikdo netušil, co je,“ zlobil se.

Na projektu linky za téměř čtvrt miliardy korun, kterých v zemi není mnoho, pracují dva roky.

„Rozdělili jsme ho na dvě části kvůli financím a rychlosti. První část nevyžaduje tak přísné povolovací procesy jako druhá, která se týká kataforézní linky. Lidé to pochopili tak, že chceme ohýbat zákony a postupně přidávat další linky. Díky tomu, co se tu strhlo, jsme se rozhodli projekt přepracovat a nechat schválit všechno při jednom,“ vysvětlila Dagmar Zajícová.

„VYPRANÝ“ VZDUCH A MINIMUM SOLÍ

Jednatelé ujistili, že lakovna používá nejekologičtější způsob nanášení barev na světě.

„Od nás prakticky nepůjde vůbec nic. Do kanalizace odchází téměř destilovaná voda s obsahem minima solí v řádech mikrogramů. Co se týče ovzduší, celá filtrace vzduchu ze všech zdrojů, které se v nové hale postaví, půjde přes pračku vzduchu,“ ubezpečil Zajíc.

Podle něj není třeba bát se ani tzv. vzdušiny z vypalovacích pecí.

„Podotýkám, že je to vypalovací pec, ne spalovna. Při sto osmdesáti stupních se rozpustí prášek nebo kataforézní barva. Exhalace jdou přes pračku vzduchu do biofiltrů. Tím se vzduch absolutně vyčistí,“ popsal.

O NÁVŠTĚVU PRÝ LIDÉ NEMAJÍ ZÁJEM

Barvy jsou dle investora bez zápachu a téměř bez emisí za 24 hodin nevypustí výrobní hala v největším výkonu tolik škodlivin co osobní auto při delší cestě. Podrobné informace o celém projektu nabízí firma při osobní návštěvě. Zamet tvrdí, že ale není zájem.

Negativem zůstávají rozměry lakovny.

„Nestavíme dřevěnici. Bude to hala o rozměrech pětadevadesát krát sedmdesát metrů. Sousedům postavíme vedle obrovský barák. Ale bude to u nádraží a v průmyslové zóně. Díky zakopání technologie do země bude mít hala osm a půl metru na výšku. Komíny budou trčet do tří metrů nad střechu,“ popsal Radek Zajíc.

Dlužno dodat, že souhlas se stavbou lakovny už vydal krajský úřad i Česká inspekce životního prostředí.

Ve stanovisku zveřejněném na stránkách Halenkova místostarosta Miroslav Zetek uvádí, že pozemek je v územním plánu určený pro výrobu a skladování, což odpovídá charakteru překládaného záměru.

„Z našeho pohledu však nelze zcela odhlédnout od skutečnosti, že záměr má být umístěný v samotném středu obce,“ upozorňuje.

Lakovna se podle místostarosty může výrazně podepsat na kvalitě života ve středu obce, a proto je na místě stavbu a důsledky provozu podrobit pečlivé analýze.

„Považujeme za nezbytné jednoznačně vyloučit významný negativní vliv na kvalitu ovzduší. Měla by být vypracovaná řádná rozptylová studie, možnost obtěžování zápachem by měla být minimalizovaná či vyloučená,“ napsal místostarosta.

MÍSTOSTAROSTA: JEDNÁNÍ SE NEBRÁNÍME

K veřejnému projednávání stavby lakovny, které se mělo konat v půlce května, nakonec nedošlo. Termín odložil úřad na neurčito.

„My se mu nebráníme a dokonce ho plánujeme. Čekáme ale na stanovisko investora, který musí nejprve dokončit projektovou dokumentaci. Počítáme, že to bude do srpna,“ řekl pro Deník Miroslav Zetek. Nevyloučil, ze stavba se bude projednávat na následujících zasedáních zastupitelstva.

„Oficiálně jsme neobdrželi žádost o zařazení lakovny do bodu k projednávání. Už tuto středu ale očekávám, že o tom na jednání zastupitelstva budeme mluvit,“ uzavřel místostarosta.