„Nástroji tak vrátí jeho původní autenticitu, vzhled a plnohodnotnou funkčnost. Zvukovou část zrestaurují do podoby v roce 1897. Obnovené unikátní mechanické romantické varhany včetně varhanní skříně s uměleckořemeslnou a sochařskou výzdobou budou jedinečným nástrojem daného slohového období, a obohatí tak region po historické i hudební stránce,“ informovala manažerka projektu Jana Miškovská.

Osvětlený Vánoční dům v Třanovicích, 21. prosince 2021.
OBRAZEM: Nádhera jako z pohádky. Dům na Třinecku zdobí tisíce žárovek

Na opravu přispívali v Bučovicích také návštěvníci benefičních koncertů. Celá obnova je rozdělená na dvě části. „Je to jednak restaurování hrací části varhan, které uskuteční slovinská firma, a dále restaurování památkově chráněné varhanní skříně s barokní výzdobou. Prvním krokem byla proto demontáž hrací části. Následoval restaurátorský a srovnávací průzkum jednotlivých dílů a vyhodnocení poznatků, které byly projednány na prvním kontrolním dni s památkáři,“ popsala Miškovská.

Rozebraný píšťalový fond je převezený za odborníky na Slovinsko, kde mají svůj ateliér pro detailní práci. „Obnova varhan potrvá dva roky. Celkové výdaje na restaurování dosahují téměř 7,7 milionů korun,“ zdůraznila Miškovská.

Neodborné úpravy 

Původní varhany byly postaveny neznámým varhanářem v roce 1788. Po sta letech užívání však byly natolik zchátralé, že jejich hrací část byla v roce 1897 vyměněna. Nový nástroj byl postaven uničovským varhanářským závodem bratří Braunerů. Na začátku dvacátého století byl pak dvakrát razantně přestavěn a předisponován.

Lidé v Poličce poukazují na černou stavbu u mlýna Petra Hrubého.
Happening u Monstra. Lidé v Poličce žádají zbourání černé stavby mlýna

Další úpravy byly ale někdy značně neodborné. Restaurováním se nástroji podle zástupců bučovické římskokatolické farnosti vrátí jeho původní autenticita, vzhled a plnohodnotná funkčnost.