Situace s nedostatkem vody v potocích a řekách se v regionu zlepšila pouze na Jablunkovsku, průtoky v tocích ale jinak zůstávají nízké.

„Současně však můžeme konstatovat, že zásoba vody v nádržích je dostatečná a do konce tohoto roku je zajištěna stoprocentní zabezpečenost dodávky vody z údolních nádrží ve správě Povodí Odry pro jednotlivé odběratele bez omezení,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Téměř plné jsou přehrady Šance a Olešná, Žermanická přehrada je na devadesáti procentech zásobního objemu a vodní nádrž Morávka na 83 procentech.

„Pokud bychom současnou situaci srovnali se stejným obdobím roku 2018, můžeme říci, že se opakují stejně nízké průtoky v řekách s obdobným hydrologickým režimem, i přesto že měsíc květen 2019 byl oproti květnu 2018 výrazně srážkově bohatší,“ uzavřel Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.