Ačkoli ještě nenastala tuhá zima, už teď je noclehárna nacházející se ve Wenzigově ulici plná. „Denně sem přichází zhruba šedesát lidí, přitom lůžek máme jenom šestačtyřicet. Ostatním zájemcům nabízíme takzvanou teplou židli," vyčíslil vedoucí zařízení Džemal Gërbani.

Charakteristika- z téměř 700 bezdomovců, kteří využijí charitní služby, tvoří asi třetinu cizinci
- nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé Slovenska, dále Rumuni a Bulhaři
- věkový průměr činí 45 let
- zvyšuje se podíl tzv. ztra-cené generace, což jsou mladí lidé mezi 25 a 30 lety, často bez vzdělání a pracovní zkušenosti

Předpokládá, že počet klientů se v nejbližší době ještě trochu zvýší. Pokud by přesáhl 70 lidí, poskytl by jim Domov sv. Františka dočasné zázemí v některé ubytovně. Od města už dostal 50 tisíc korun.

Uvedené řešení je pouze prozatímní. Zatímco minulý rok využilo charitní služby, mezi něž patří také nízkoprahové denní centrum, azylový dům a terénní služby, zhruba 600 bezdomovců, letos se jejich počet vyšplhal na téměř 700. „Rádi bychom rozšířili množství lůžek noclehárny o třicet míst, a to alespoň na zimní měsíce. Záleží ovšem na tom, zda získáme další prostory," sdělil plán Gërbani.

Ředitel plzeňské městské charity Pavel Janouškovec doplnil, že bude o napjaté situaci brzy hovořit s vedením města.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký je k jednání nakloněn. „Jsme si vědomi toho, že stávající kapacity jsou na hraně a město v současné době hledá způsob, jak je rozšířit nebo vytvořit nové pro lidi bez přístřeší," uvedl.

Jako jedna z možností se nabízí přilehlá budova Domova sv. Františka. Jedná se o bývalou ubytovnu, která je v soukromém vlastnictví. Už před několika lety se město pokoušelo objekt odkoupit, nakonec z akce sešlo. Případné nové zázemí by zřejmě město pronajímalo charitě. Ještě předtím by však bylo nutné budovu rekonstruovat.

V úvahu připadá i objekt Všeobecné zdravotní pojišťovny ve stejném areálu, jenž sloužil jako archiv. Vedoucí sociálního odboru plzeňského magistrátu Alena Hynková řekla, že na záležitostí se zaměří též nová pracovní skupina. Ta vznikne v lednu a zabývat se bude závěry, které vyplynuly ze studie mapující potřeby a očekávání v oblasti sociálních služeb u vybraných skupin, mimo jiné tedy i otázkou bezdomovectví. Její členové se rekrutují z řad poskytovatelů služeb, sociálního odboru a politiků.