Její vedení se totiž rozhodlo svěřit odborníkům analýzu kvality ovzduší a hlučnosti v ulicích města. Záměr už schválili kroměřížští radní a město může na zpracování průzkumu získat až milion korun ze Státního fondu životního prostředí: maximální spoluúčast radnice tak má činit 250 tisíc korun.

„Cílem je zmapování současného stavu a návrh řešení problémů, na které analýza poukáže,“ vysvětluje kroměřížský místostarosta Pavel Motyčka.

Už loni nechala radnice zpracovat pro změnu rozsáhlou analýzu zdravotního stavu obyvatel Kroměříže: a z té například vyplynulo, že v posledních letech ve městě enormně vzrostl počet lidí s alergiemi.

„Jednou z příčin může být podle odborníků právě zhoršení kvality ovzduší, konkrétně zvýšený výskyt polétavého prachu,“ upozorňuje Dagmar Velísková, koordinátorka projektu Zdravé město Kroměříž, místní Agenda 21, která se zmíněnou problematikou dlouhodobě zabývá.

Pokud jde o kvalitu ovzduší, Kroměříži citelně chybějí údaje například o množství zmíněného polétavého prachu. Nejbližší stanice Českého meteorologického ústavu je totiž až v okrajové místní části Těšnovice.

„Je otázkou, jestli by nebylo vhodnější mít měřicí stanici i v centru, která by nám poskytla údaje o ovzduší zatíženém dopravou a průmyslovými podniky. Odpověď na to by nám měla dát právě zmíněná analýza,“ slibuje si místostarosta.

Město podle něj reaguje na podněty obyvatel.

„Na veřejných projednáváních Zdravého města lidé zmiňovali problémy s hlukem způsobené nárůstem automobilové dopravy,“ dodává Pavel Motyčka.

Rušný provoz nevyřešilo ani zrušení poplatku pro auta na dálničním obchvatu města, v centru totiž zatím moc aut neubylo.

„Kroměříž není městem, kterým lidé projíždějí. Většinou zde jezdí za prací, k lékaři, něco si vyřídit nebo jako turisté,“ dodal kroměřížský místostarosta.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU