Letos v dubnu probíhal na hraběcí pevnosti v krajině Trojmezí zjišťovací archeologický výzkum vnější hradby v prostoru bylinkové zahrady. Archeologové se zaměřili na část parkánové hradby na jižním svahu, která byla po roce 1655 pobořena.

Na torzu staré hradby byla v průběhu 19. století vybudována ohradní zeď pro deputátní zahrady vrchnostenských úředníků. „Horní partie ohradní zdi se nachází v havarijním stavu, stejně tak i větší část nadzemních partií starého opevnění, na kterých je mladší zdivo založeno,“ sdělila tisková mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Lucie Bidlasová.

Archeologický výzkum se uskutečnil na dvou místech a odhalil, že hradba o šíři bezmála dvou metrů je založena hluboko pod současnou úrovní terénu. Oproti pevnému a masivnímu zdivu hradby byla ohradní zídka z 19. století vyzděna ledabyle z převážně nasucho skládaných kamenů, což byl hlavní důvod vzniku jejího špatného technického stavu.

Celá řada nálezů

Archeologové na místě odhalili celou řadu nálezů v podobě keramických nebo kovových artefaktů dokládajících tehdejší tvary kuchyňských nádob, podobu kamnových kachlů nebo typy stavebního kování.

„Výsledky výzkumu podrobně zdokumentovány a pomocí nejmodernějších metod převedeny do virtuálního prostoru přesným 3D skenováním. Výsledky archeologické sondáže, díky níž došlo k poznání stavebního vývoje a mnoha důležitých konstrukčních detailů, tak poslouží coby přesný podklad k vytvoření projektové dokumentace ke zdárnému uchopení akce obnovy a statického zajištění torzálního zdiva,“ podotkla Renata Tišerová z NPÚ.

Správa hradu plánuje kompletní opravu opěrné zdi na bylinkové zahrádce před jižním průčelím hradu. Zahrnuje nejen zajištění statiky starého zdiva, ale také obnovu nadzemních mladších částí do podoby v 19. století.

„Archeologickým průzkumem jsme dokončili předprojektová příprava, následovat bude projektování. Na projektu se začne pracovat ještě letos,“ informovala kastelánka hradu Věra Ozogánová s tím, že po dokončení stavební obnovy bude následovat i revitalizace celého prostoru.

„Plánujeme výsadbu nové zeleně, umístění zahradního mobiliáře a vznikne tak prostor pro odpočinek návštěvníků i místních obyvatel,“ uzavřela.