Betonová podesta má mít podle dopisu rozměry pět krát pět metrů a bude 1,5 metru hluboká s několika sedmimetrovými piloty pro umístění jeřábu. "Z toho důvodu by mělo být pokáceno několik vzrostlých stromů a do jedné z posledních částí zachované přírody v centru města by kromě samotného jeřábu houfně najela také nákladní auta a další stavební technika," píše v dopise Hřib.

Ovčáček ČTK v reakci sdělil, že primátor "se pokouší jen zviditelňovat, místo aby něco pořádného dělal pro hlavní město". Politiku podle něj pojímá jako "jedno velké hejtování druhých".

Investorem rekonstrukce Nového proboštství je podle mluvčího Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. Uvedl, že kapitula zatím Správu Pražského hradu nepožádala o souhlas s umístěním jeřábu do Jeleního příkopu.

O kácení zeleně nevíme

"Doposud jsme jednali pouze se stavební firmou, která již splnila všechny podmínky a pokyny Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a Archeologického ústavu AV ČR pro umístění stavebního jeřábu do Jeleního příkopu," poznamenal mluvčí. "Není nám také známo, že by kvůli tomu musela být kácena jakákoliv zeleň," dodal.

Poslední rekonstrukce zeleně se podle primátora odehrála v příkopu v roce 1905. Od té doby zde člověk nezasahoval. Podle primátora existují jiné způsoby, jak dopravit materiál na potřebné místo.

Hřib rovněž v dopise uvedl, že záměr jde proti postoji vedení města, které chce vysázet v hlavním městě milion stromů. "Za poslední dva roky jsme vysázeli více jak 350 tisíc stromů… Bylo by velmi nešťastné z jedné strany ve městě stromy sázet, pokud by je někdo z druhé strany zase zcela zbytečně kácel," napsal primátor.

Zároveň znovu požádal Hrad, aby Jelení příkop zpřístupnil Pražanům. Dopis s touto prosbou odeslal již loni v prosinci, dosud na něj nedostal odpověď, uvedl.

Mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor ČTK řekl, že Pražské vodovody a kanalizace loni v listopadu ukončily opravu kanalizace v horním Jelením příkopu. "Proto bychom jej rádi veřejnosti otevřeli letos 1. dubna, samozřejmě pokud to epidemická situace dovolí a bude možné otevřít areál Pražského hradu," poznamenal.

Dolní část příkopu ale podle něj i nadále zůstane uzavřena kvůli opravě Nového proboštství, protože tímto místem bude odvážen stavební materiál. "Technika bude k navážení a odvozu materiálu využívat výhradně asfaltovou obslužnou komunikaci z Chotkovy ulice, která zde k tomuto účelu byla historicky vybudována," uvedl.