Plavidlo čtenářům přiblížil Josef Dvorský.

Co vás ke stavbě plavidla vedlo?
Odmalička jsem stavěl lodičky z čehokoliv, co se udrželo na hladině, a když jsem se stal profesionálním námořníkem, tak bláznivý nápad nemohl na sebe nechat dlouho čekat. Velkým mezníkem se stala účast na závodě historických lodí Tall Ship Race, kdy jsem dýchal tu úžasnou atmosféru všech těch staletých krásek pod plnými plachtami a v duchu litoval, že naše země nemá takovou reprezentativní loď. Navíc mám v Hradci námořní školu pro kapitány, takže se mi školní loď hodí.

Splnění svého snu se věnujete už delší dobu. Kdy bude loď dokončena?
Stavět se oficiálně začalo v lednu 2009, ale tomu předcházely tři roky práce nad plány, shánění informací a léta snění. Doufám, že stavba bude ukončena zhruba za měsíc, na lodi se stále pilně pracuje.

Proč ji stavíte až v Egyptě?
Je to chudá země, kde má americký dolar ještě nějakou hodnotu, a můžeme si dovolit najmout dělníky, které bychom jinde nezaplatili. Vede tudy důležitá obchodní tepna, Suezský kanál, takže se tu dá vše koupit, přivézt, odvézt. Lodě se tady navíc ještě stavějí tradičním způsobem. Nemalá část lodi se ale stavěla na Moravě, ve Valašském Meziříčí.

Vzniká La Grace podle původních plánů?
Částečně. Zvenku je loď dělána tak, aby byla plně použitelná pro film a nebylo potřeba nic retušovat. V tom je La Grace krásná. Uvnitř však loď musí být vybavena technikou, aby splňovala všechny předpisy a mohla bezpečně plout mezi kontinenty. To bylo na celé stavbě to nejtěžší: skloubit tyto dva pohledy.

Kde bude po dokončení plavidlo plout?
Plavba povede přes Suezský průplav do Řecka, dále na Liparské ostrovy, Sardinii a Korsiku. V létě chceme být už v severní Itálii, je to naše nejbližší moře. Pokud bude všechno podle našich představ, tak se na podzim s lodí vydáme do Karibského moře. Tam La Grace patří a poznat tyto ostrovy z pirátské lodi bude splněným snem.

Bude La Grace přístupná i neodborníkům, kteří budou chtít strávit na moři dovolenou?
Loď je rozdělena na dvě části. Jedna bude sloužit převážně mladým lidem v programech výcviku historického jachtingu. Půjde o to si hrát na námořníky a učit se starému řemeslu. Druhá část bude určena lidem toužícím po neobvyklé dovolené, kteří budou chtít šermovat, střílet z děl, hledat poklady, ale také koupat se a odpočívat.

I laici bez zkušeností?
Jasně. Naučíme je to. Tak jako to třeba učili nás při plavbě lodi Royalist kolem Anglie. Připravujeme speciální učebnici.

Na kolik taková plavba zájemce vyjde peněz?
Základní cena pro lidi, kteří nám budou pomáhat loď ovládat, je osm tisíc korun za osobu a týden.

Co o La Grace pravděpodobně nevíte

close zoom_in La Grace bude po dokončení největší českou plachetnicí. Je 32 metrů dlouhá, šest metrů široká, 29 metrů vysoká, váží 120 tun a stěžně ční do výšky 25 metrů. Loď tedy není žádný drobeček.

Bez zajímavosti není ani to, že jde o loď s příčným oplachtěním, které je dnes možné vidět už jen u historických lodí ze zlaté éry plachet. Celková plocha plachet dosahuje téměř 400 metrů čtverečních.

Loď budou moci při komerčních plavbách využít všichni zájemci, které láká iluze historické lodi – od oblečení přes stravu až k dennímu režimu.

Plachetnice je věrnou replikou brigy z 18. století.