Podle tamních doktorů vytváří ředitel nemocnice Antonín Karásek kvůli jejich účasti v kampani Děkujeme, odcházíme nepřijatelnou atmosféru. „Nadále zvyšuje napětí v nemocnici a provádí kroky, které vnímáme jednoznačně jako jeho osobní mstu nejenom lékařům, kteří podali výpovědi, ale i primářům některých oddělení, kde bylo podáno nejvíce výpovědí. Šíří atmosféru strachu, deziluze a marnosti,“ píší lékaři ve svém prohlášení k situaci v tamní nemocnici a žádají v něm Karáskovo odvolání.

Lékaři dále uvádějí, že ředitel otevřeně hovořil například o nutnosti zničení hnízda rebelie. V té souvislosti má vytvářet nepřijatelný tlak především na lékaře ARO a chirurgie, aby opět podali výpovědi. Jsou prý nedůvěryhodní a nadále s nimi už nepočítá. Měl jim omezit pracovní činnost vyřazením z ústavních pohotovostních služeb, čímž je měl finančně znevýhodnit. V současné době je prý ve svých funkcích ředitele a předsedy představenstva nemocnice naprosto nedůvěryhodný a nedokážou si s ním další spolupráci představit.

S obsahem prohlášení novináře seznámili na včerejší tiskové konferenci poslankyně Alena Hanáková (STAN) a poslanec Petr Gazdík (STAN). Ten zdůraznil, že je třeba plně dodržet dohodu mezi vládou a lékaři. „Stejně jako jsem nepodporoval formu protestu lékařů, nemohu ani souhlasit s formou zřejmého nátlaku, neřkuli msty lékařům ze strany ředitele uherskohradišťské nemocnice. Dohoda s lékaři platí a jako krajský zastupitel a poslanec žádám ředitele, aby ji plně respektoval,“ upozornil poslanec. V opačném případě prý totiž hodlá požádat krajské radní, aby byl Karásek odvolán.

Samotný ředitel Uherskohradištské nemocnice se vyjádřil prostřednictvím mluvčího Ludvíka Valoucha velmi stručně. „Vzhledem k tomu, že otevřený dopis lékařů ani nebyl panu řediteli přímo adresován, nebude se k jeho obsahu vyjadřovat,“ informoval Valouch.

Lékaři Uherskohradišťské nemocnice se podle Gazdíka na Starosty a nezávislé obrátili, protože dle organizačního řádu nemocnice s médii smějí hovořit pouze prostřednictvím tiskového mluvčího. „Skutečnosti, které se v tamní nemocnici dějí, jsou touto formou prakticky nesdělitelné,“ vysvětlil poslanec důvod, proč se uherskohradištští lékaři obrátili na Starosty a nezávislé.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák po tiskové konferenci uvedl, že situací se bude zabývat. Podle mluvčí Zlínského kraje Gabriely Sýkorové Dvorníkové hejtman pak během dne pověřil předsedu dozorčí rady Uherskohradišťské nemocnice, aby se touto věcí zabýval.

Msta lékařům

Zástupci hnutí Starostové a nezávislí vyzvali Radu Zlínského kraje, aby se postupem ředitele Antonína Karáska zabývala. Ten totiž podle nich činí bezprecedentní kroky v personální politice, které destabilizují odborné zázemí tamní nemocnice. Jeho jednání má být mstou lékařům spojeným s výzvou Děkujeme, odcházíme s cílem vypudit tyto doktory z nemocnice.

Gazdík se na tiskové konferenci zaměřil na zásadní skutečnosti, které ve svém prohlášení lékaři uvádějí. „Karásek zasahuje při najímaní nových lékařů do kompetencí primářů, vytváří nepřípustný tlak na doktory, kteří podali výpověď v souvislosti s výzvou Děkujeme, odcházíme. Ředitelství nemocnice v minulých týdnech změnilo systém rozepisování služeb jednotlivými primariáty a dalo jej do kompetence náměstkyni pro léčebně preventivní péči. Ta však není lékařkou a ani nemá zkušenosti, přesto ale nově rozepisuje služby,“ vyjmenoval hlavní výtky vůči řediteli Karáskovi poslanec Gazdík.

Nepřípustné přesčasy

Víkendové služby má prý navíc náměstkyně obsazovat lékaři ze Slovenska, kteří tam pracují v rozporu se zákoníkem práce i 63 hodin bez odpočinku. „Jedná se o zvlášť alarmující porušení zákoníku práce. Nikdo z nás si jistě nepřeje, aby ho ošetřoval lékař, který dvě noci nespal,“ podotkl Gazdík. Také zastává názor, že dochází k porušování kolektivní smlouvy a diskriminace vlastních lékařů. Slovenští kolegové totiž mají dostávat 500 korun za hodinu, což prý výrazně převyšuje ohodnocení práce kmenových doktorů nemocnice. Ředitelství má navíc výrazně porušovat organizační řád, když primáře nutí nést odpovědnost za někoho, jehož schopnosti neznají a za jehož práci tak dle organizačního řádu nemohou nést plnou odpovědnost.

Poslancova kolegyně Alena Hanáková dodala, že atmosféra nejistoty, kterou management pod vedením Karáska vytváří, znemožňujle lékařům se plně soustředit na svou práci.

„Nejedná se s nimi jako s odborníky, do jejichž vzdělání a odbornosti se už mnoho investovalo, ale jako s pouhými položkami na seznamu zaměstnanců. S tím se kraj jako vlastník nesmí smířit,“ zdůraznila Alena Hanáková.

Destrukce vztahů v nemocnici

Situací jsou znepokojení i zástupci KSČM. Předseda jejich krajského klubu zastupitelů Ivan Mařák a komunistický poslanec Vladimír Koníček na své včerejší konferenci uvedli, že požadují odvolání ředitele Karáska pro porušování zákoníku práce a kolektivní smlouvy. V nemocnici je podle nich porušován také organizační řád.

„Nátlak na lékaře je nepřípustný a vede k destrukci personálních vztahů,“ míní Mařák s Koníčkem. Ředitel podle nich odmítá komunikovat s lékaři i primáři a je jeho osobní vinou, že současný stav ohrožuje kvalitu péče o pacienty. „Žádáme krajskou radu, aby jako vlastník nemocnice zajistila dodržení podmínek dohody ministerstva zdravotnictví s lékařskými odbory, a zabránila tak mstě managementu nemocnice na angažovaných lékařích,“ dodali Mařák s Koníčkem.

Prohlášení, ve kterém lékaři žádají odvolání ředitele Uherskohradišťské nemocnice Antonína Karáska podle Gazdíka podepsalo 45 lékařů. Připojovat se mají však také další jejich kolegové. „Podle posledních informací by se mělo jednat o více než 60 lékařů. Bylo mi sděleno, že se počítá s podpisem více než sta zaměstnanců nemocnice,“ doplnil poslanec.