Zatímco v Praze patří židovský hřbitov k nejnavštěvovanějším památkám, ten v Litomyšli zůstává na okraji zájmu. Mnoho lidí ani neví, kde by ho hledali. Židovský hřbitov v městské části Lány je už roky zanedbaný.

A zřejmě je také v České republice nejvíce zdevastovaný. Rozkradené náhrobky, následky řádění vandalů, plevel… To se má ale ještě letos změnit. Židovská obec plánuje ve spolupráci s městem revitalizaci celého hřbitova.

Hledá se správce

Po druhé světové válce se do Litomyšle vrátil jen zlomek místních židů, a ti neměli dost sil se o místo posledního odpočinku za městem starat. „Hřbitov patří mezi nejzdevastovanější v zemi, a to kvůli rozkradení náhrobků,“ tvrdí Martin Růžička ze Židovské obce. Snaží se proto navázat spolupráci s městem a chce do obnovy židovského hřbitova zapojit i mladé lidi a litomyšlské školy.

„Odstraníme náletové dřeviny na hřbitově i v bezprostřední blízkosti. Pryč musí také vegetace, která ničí náhrobky. Musíme upravit a zabezpečit prostor márnice, který je nyní otevřený. Důležité je také nalezení správce hřbitova. Nepůjde ale o vysoce honorovanou práci, spíše o dobrovolnickou činnost,“ přibližuje záměr Martin Růžička.

Společně se studenty škol vytvoří a nainstalují na hřbitově informační tabule o historii litomyšlské židovské komunity. Do práce se zapojí i studenti fakulty restaurování. „Pokusíme se o restaurování několika náhrobků, které poničili vandalové. Studentům dáme příležitost být u výběru zachráněného náhrobku. V návaznosti na projekt Zmizelí sousedé dohledáme další souvislosti,“ dodává Martin Růžička. Město přislíbilo pomoc při revitalizaci židovského hřbitova.

„Chceme vytvořit ve městě drobnou architekturu a židovský hřbitov je zrovna místo, kde bychom společně s architekty mohli vytvořit lavičky nebo nějaký drobný prvek. Nemáme lesy, ale tohle je velmi zajímavé místo,“ míní starosta Daniel Brýdl. První etapa záchranných prací se uskuteční v září.

Židovský hřbitov v Litomyšli
Byl založen v roce 1876. Nejstarší náhrobky jsou z let 1876 až 1877. Poslední pohřeb se konal v roce 1942. Celkem se dochovalo 43 náhrobních kamenů z let 1877 až 1934.

V 80. letech 20. století byla nad hřbitovem zbudována kamenná hráz, která odváděla vodu z polí ke hřbitovu. To mělo za následek podmáčení hřbitova, devastaci márnice, propad některých hrobů a vyplavení ostatků. K nápravě došlo v roce 1991 výstavbou odtokové stoky.

Hřbitov je přístupný po silnici z Kornic nebo polní cestou z ulice Na Lánech.