Na hřbitov v Přibenicích, kde jsou pochováni původní obyvatelé, jejichž rodiny byly odsunuty do Německa, se pozapomnělo. Zarostl, poničili jej vandalové a vykradači hrobů, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který u něj stojí, se téměř rozpadl.

Nedávno hřbitov vyčistili pod vedením Spolku Omnium Nord dobrovolníci, během své práce přišli na řadu zajímavostí. Detailně zdokumentovali 31 německých náhrobků s 20 jmény rodin, které na hřbitově zůstaly v různém stádiu degradace a poničení dochované.

Novodobá tradice obyvatel vesničky na Táborsku letos slaví 10. výročí od založení. Lomské čarodějnice si na oslavu upekly i dort.
Nejděsivější vesnička v republice. Čarodějnice už podesáté obsadily Lom u Tábora

„Nejvíce je na hřbitově pohřbeno příslušníků rodiny Albl, Neumann, Kleibl a Lifka. Nejstarší datum úmrtí je rok 1816, kdy zemřel Josef Albl. Naopak posledním datem je rok 1956, kdy zemřela Franziska Schneck,“ přiblížil Jakub Děd ze zmíněného spolku.

Na ploše hřbitova jsou pohřbeni tři vojáci zemřelí v první světové válce. Josef Schneck padl v roce 1915, Rudolf Neumann v roce 1916 v Galícii a jeho bratr Josef v roce 1918 v Itálii. „Většina pohřbených zemřela a byla pohřbena do roku 1937. Zcela chybí náhrobky s datem úmrtí v letech druhé světové války,“ dodal Děd.

Náhrobek šlechtičny 

Na hřbitově v Přibenicich členové spolku v rámci dokumentace nalezli a zdokumentovali náhrobek v podobě epitafní desky, která byla pravděpodobně umístěna v původním kostele. Ten ve druhé polovině 19. století ustoupil stavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Jde o náhrobek ženy z šlechtického rodu Wallisů původem z Irska, jejíž jméno je Francisca Ludmila von Walllis und Karighmain, která zemřela 11. září 1700 ve 24 letech a která není uvedena v žádném dosud publikovaném materiálu o rodině von Wallis,“ přiblížil Děd.

Rod Wallisů byl významným šlechtickým rodem působícím v rámci habsburské monarchie, řada jeho příslušníků zastávala významné postavení v rakouské armádě, nejvyšší posty nevyjímaje.

Chátrající stadion ve Sportovní ulici v Prostějově. 25. 4. 2022
VIDEO: Panenku vystřídali bezdomovci. Prostějovský stadion je dnes ostudou města

Francisca Ludmila von Wallis byla pravděpodobně dcera Georga Ernsta von Wallis, c.k. polního podmaršálka a majitele řady statků v regionu. Rod Wallisů si vybudoval počátkem 18. století své sídlo v nedalekých Kolešovicích na Rakovnicku.

Působil také na Podbořansku, kousek od Přibenic, v Ležkách, byli v 17. století v místní kapličce pokřtěni Franz Wenzel Graf Wallis a jeho dva bratři, což připomíná pamětní deska. V Ležkách je také soukromé muzeum, část výstavy se týká právě šlechtického rodu Wallisů, který je spřízněn s nejvyššími rody v Anglii.