„Město Hronov nemá schválenou a udělenou městskou vlajku, čímž dochází k paradoxní situaci, kdy okolní obce bez městského statutu s obecním znakem i vlajkou disponují, zatímco naše město nadále reprezentuje pouze městský znak,“ potvrzuje vedení hronovské radnice, které se rozhodlo tento stav změnit.

Proto bylo heraldikovi Janu Tejkalovi zadáno zpracování námětu na vytvoření vlajky města, která by doplnila znak a vytvořila s ním standardní dvojici symbolů města. Heraldik připravil šest možností podoby budoucí vlajky a její výběr mohli ovlivnit prostřednictvím ankety sami obyvatelé města. Anketa ale dopadla tristně – místní ji v podstatě ignorovali.

„Na výzvu zareagovalo pouze 27 respondentů. Jedná se o součet počtů elektronického hlasování na webových stránkách města a vyplněných anketních lístků ze zpravodaje,“ prozradila tajemnice MěÚ Hronov Hana Toldová, že Hronováci možnost ovlivnit podobu městského praporu využili jen minimálně.

Největší sympatie hlasujících získaly varianty, v nichž bylo použito bíle znázornění průčelí Jiráskova divadla, coby symbolu známých divadelních festivalů - Jiráskových Hronovů. Právě schematizovaná podoba Jiráskova divadla v modrém poli tvoří platný městský znak.

Jakou podobu bude ale městský prapor mít rozhodně neurčí výsledek ankety. Do celé situace zasahuje i skutečnost, že Hronov dosud při různých slavnostech využíval neoficiální vlajku se třemi podélnými pruhy - horní modrý, prostřední bílý a dolní zelený.

Symbolika pruhů

Podle běžného výkladu barvy pruhů symbolizují vodu (modrý), vzduch (bílý) a okolní přírodu (zelený). Tyto barvy mají údajně svůj původ v někdejším městském znaku z 19. století, na němž byl vyobrazen mariánský sloup, který od roku 1725 zdobí hronovské náměstí.

Hronov se nyní dostal do paradoxní situace: používá neregistrovanou vlajku, která má původ v již neplatném znaku, jenž nikdy nebyl oficiálně uznán a nové návrhy, vycházející z oficiálního znaku města, se setkaly s chladným přijetím.

„Nyní řešíme jak to udělat. Heraldicky by bylo správné, aby vlajka vycházela ze současného schváleného znaku, ale zaznívají i hlasy, že by se měla i nadále používat varianta modro-bílo-zelená, která se začala používat po válce,“ říká tajemnice, že budoucí podoba vlajky je otevřená a rozhodovat o ní mají zastupitelé.

„Při tvorbě vlajky obce sice platí, že musí vycházet z podoby schváleného znaku, ale Podvýbor pro heraldiku a vexilologii do registru komunálních symbolů může schválit i tu dosud používanou vlajku pokud to zastupitelé odsouhlasí,“ dodala tajemnice Toldová.