Od listopadu má začít v České republice očkování chronických pacientů a zaměstnanců vybraných profesí proti tak zvané prasečí chřipce. Chystají se na to i krajští hygienici a Krajský úřad Jihočeského kraje.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) na regionální úrovni úzce spolupracuje především s krajským úřadem. „Participujeme na upřesňování a vlastní realizaci Pandemického plánu kraje. Ředitel KHS MUDr. Zdeněk Velikovský je předsedou Krajské komise pro výskyt závažných infekčních onemocnění, kterou tvoří složky integrovaného záchranného systému regionu, veterinární správy, nemocnic a krajského úřadu, připravujeme aktuálně i podklady pro jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje,“ uvedl referent krizového řízení KHS Vladimír Pour.

Webové stránky

„Průběžně plníme úkoly orgánu ochrany veřejného zdraví, dané nám zákonem o veřejném zdraví, tedy v tomto kontextu například monitoring výskytu akutních respiračních infekcí v regionu,“ přiblížil aktivity hygieniků ředitel KHS MUDr. Zdeněk Velikovský. „V souvislosti s informovaností laické i odborné veřejnosti jsme vyprofilovali a průběžně aktualizujeme webové stránky (www.khscb.cz), zvláštní stránku věnovanou této problematice spustilo MZ (www.pandemie.mzcr.cz). Právě nyní připravujeme aktuální podklady pro zřízení informační telefonické linky a další profilaci webových stránek krajského úřadu, zajišťujeme distribuci informačního letáku pro pacienty do ordinací a zdravotnických zařízení v regionu,“ uvedl ředitel KHS.

„Nejnovější informace ohledně stavu, výskytu a opatření proti chřipce Pandemic A (H1N1) 2009 i proti sezónní chřipce jsou aktuálně denně uveřejňovány na webu ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a především specializovaném webu www.pandemie.mzcr.cz. Situace v regionu pak na našem webu (www.khscb.cz). Doporučujeme, aby tyto informační zdroje sledovala nejen odborná, ale i laická veřejnost,“ dodává Velikovský.

V souvislosti s očkováním zdravotníků a dalších profesí už se totiž objevily námitky a někteří zdravotníci dali najevo, že o žádné očkování nestojí. Podle vedoucí protiepidemického odboru KHS MUDr. Jitky Luňáčkové však zatím jihočeští hygienici žádné negativní postoje k očkování ze strany profesionálních zdravotníků v regionu nezaznamenali.