„Některé údaje nové expozice mne opravdu překvapily. A to tím, že byly kupodivu dobře. Některé jsou ale vedle jak ta jedle,“ napsala Jarmila Doležalová mladší primátorovi Pardubic, řediteli Památníku Zámeček a historiku Vojtěchu Kynclovi.

Otevřený dopis upozorňuje na vážné chyby v příbězích obětí poprav. „Skoro se jim až nechce věřit. Majitel lomu Hluboká František Vaško spáchal sebevraždu na cirkulárce. A pak byl popraven. Hoteliér Arnošt Košťál po sebevraždě zastřelen u kůlu. Václav Šťulík po popravě dorazil živý do Osvětimi. Žena, která se vzepřela přírodním zákonům a porodila v prvém roce svého života dítě. I ona byla v těchto místech zastřelena. Možná proto, že se narodila až rok po svém sňatku,“ vypočítala údajná pochybení Doležalová mladší, která se zabývá badatelstvím a prostřednictvím rodinného nakladatelství Ronado vydává společně se svou matkou a bratrem publikace o Ležákách i Lidicích.

Slavnostní odhalení pamětní desky Václava Havla.
OBRAZEM: Odhalena. Pamětní deska na Melantrichu připomíná první Havlův projev

Tím ale výčet nekončí. „Antonín Skalický spěchal do Ležáků za svými zatčenými rodiči, kteří byli už přes dvacet let mrtví. A je tu i příběh o bigamii, incestu a z něho zrozeného dítěte, které mělo být taktéž popraveno,“ dodala Doležalová.

Její maminka Jarmila Doležalová, dnes už jediná přeživší z malé kamenické osady Ležáky, je pod otevřeným dopisem rovněž podepsána. Otevření nové pardubické expozice se zúčastnila, aby viděla, jak je uctěna památka popravených, nejenom jejího tatínka, tety a strýců.

Velmi tvrdé hodnocení? 

Náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký oponoval, že je nově vybudovaná expozice Památníku Zámeček ze strany autorky dopisu hodnocena velmi tvrdě, až demagogicky. Podle jeho mínění za tím stojí osobní zášť vůči historiku Vojtěchu Kynclovi.

„Když chcete psa bít, hůl si vždycky najdete. Je třeba si uvědomit, že za mě až zveličená snaha a umělé vyvolávání sporů u drobných a snadno odstranitelných chybiček může poškodit obraz národní kulturní památky včetně práce všech, kdo se na projektu podíleli a věnovali tomuto území obrovskou energii s těmi nejlepšími úmysly – nezapomenout a vzdělávat i moderními prostředky současnou a příští generaci,“ uvedl Rychtecký. Uznal ale zároveň část připomínek, které jsou skutečně věcné. „Budou napraveny a omlouvám se za ně,“ dodal.

V Kraslicích zapomněli vypnout kameru po zastupitelstvu.
Kráva, kozatá, copatá. Po zastupitelstvu zapomněli vypnout kameru, video je hit

Ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák některé chyby hodnotí jako překlepy. „Památník Zámeček průběžně prováděl revizi a i nadále kontroluje a doplňuje veškerá fakta uvedená v expozici. Rád bych také podotkl, že vytýkané věci, které se objevily v expozici, jsou z drtivé většiny překlepy způsobené špatným kopírováním, chybami v pramenech ministerstva vnitra, předáváním mezi více pracovníky a podobně. V rámci celé expozice se jedná o marginální chyby, které nemají vliv na zážitek z expozice jako celku. Jedná se o věci nepříjemné, které neměly vzniknout, ale jejich náprava už proběhla,“ řekl Janák.

Citově zabarvená invektiva

Autor ideového návrhu památníku a expozice Vojtěch Kyncl považuje otevřený dopis Jarmily Doležalové mladší za osobní silně citově zabarvenou invektivu, kterou vnímá jako pokus o znehodnocení své letité práce.

„Vytýkané marginálie se týkají několika jednotlivců, a to v detailech a především už v opravených textech, neboť nalezené nedostatky, změny a doplnění se snažíme průběžně vnášet do digitálních tabletů. K chybě může dojít kdykoliv během psaní textů a stalo se tak i v případě jedné z obětí popravených v Pardubicích. Racionálně smýšlející návštěvník při neodpovídajícím datu narození oběti nevytvoří rodinný příběh o incestu a bigamii,“ zdůraznil Kyncl.

Vila Tugendhat v Brně.
Tugendhat slaví výročí. Brněnský skvost se dostal na seznam Unesco před 20 lety

Uvedené nedostatky podle jeho slov vznikly z chybných údajů ministerstva vnitra z let 1945-1948, které byly následně přetiskovány v navazujících publikacích až do nového tisíciletí. „Jsem rád, že jsme vytvořili projekt, který v šíři i hloubce zpracovává opomíjená témata a příběhy. Zpracování tématu a podchycení osudů obětí mělo přijít už před padesáti lety, kdy byli naživu svědci událostí a rodinní příslušníci. Snažíme se splatit dluh předešlé generace, ale je potřeba čas a trpělivost,“ dodal historik, autor několika knih o Ležákách a heydrichiádě.

Expozice Památníku Zámeček leží na pietním místě bývalého nacistického popraviště v Pardubicích. Místě, které připomíná temnou část historie a má být mementem pro budoucí generace. Moderní expozice kombinuje dochované autentické předměty s multimediálním obsahem. Představuje i dosud nezveřejněné dokumenty ze zahraničních archivů. Unikátní architektura pak umocňuje zážitek z místa.

Otevřený dopis Jarmily Doležalové

Vážený pane primátore statutárního města Pardubice,
vážený pane řediteli Památníku Zámeček,
vážené vedení Památníku Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace,

v pondělí 25. října 2021 jsme se zúčastnily otevření nové expozice Památníku Zámeček v Pardubicích.

Protože se tvůrci expozice dopustili zásadních chyb, které se dotýkají nejen potomků popravených, žádáme tímto, aby byly všechny chyby okamžitě odstraněny.

Přikládáme ukázku ze článku Nová expozice Vojtěcha Kyncla budí rozpaky, v němž jsou některé chyby popsány. Pod ukázkou naleznete odkaz, pod nímž je umístěn celý článek.

Nová expozice Vojtěcha Kyncla v Památníku Zámeček budí rozpaky

V pondělí 25. října 2021 slavnostně otevřelo statutární město Pardubice společně s tvůrčím týmem nový Památník Zámeček. Práce na něm trvala pět let.

„Sestoupíte a ponoříte se do tragických příběhů těch, kteří se dokázali postavit zlu.“

Sestupuji tedy do příběhů obětí exekucí v Pardubicích. Skoro se jim až nechce věřit. Majitel lomu Hluboká František Vaško spáchal sebevraždu na cirkulárce. A pak byl popraven. Hoteliér Arnošt Košťál po sebevraždě zastřelen u kůlu. Václav Šťulík po popravě dorazil živý do Osvětimi. Žena, která se vzepřela přírodním zákonům a porodila v prvém roce svého života dítě. I ona byla v těchto místech zastřelena. Možná proto, že se narodila až rok po svém sňatku? Antonín Skalický spěchal do Ležáků za svými zatčenými rodiči, kteří byli již přes dvacet let mrtví. A v neposlední řadě je tu příběh o bigamii, incestu a z něho zrozeného dítěte, které mělo být taktéž popraveno.

Městu Pardubice přišly tyto závěry dlouholetého bádání PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D. natolik zajímavé, že je prý ocenilo smlouvami na dva miliony korun. Pokud je skutečně zaplatilo, byla to rozumná investice? Pojďme to zjistit.

S úctou

Jarmila Doležalová st., rozená Šťulíková, poslední žijící z Ležáků
Jarmila Doležalová ml