Diskuse pořádaná hnutím Antimešita na počátku tohoto týdne přilákala podstatně méně zvědavců, než tomu bylo minule. Směrem k pořadatelům z publika padala i kritika. Jednalo se o mnohdy ostré výtky k jednostrannosti debaty typu: pokud chci debatovat o islámské otázce, měl bych mít plošně zastoupené obě strany: a to jak muslimy, kteří bojují za své místo, tak i jejich odpůrce. Debata se uskutečnila v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci.

Oproti předchozí debatě, kde sehnat místo k sezení bylo skoro nemožné, řady posluchačů značně prořídly, avšak nutno uvést, že publikum značně omládlo. Vedení diskuse a úlohy koordinátora zúčastněných mluvčích vykonával Radim Panenka.

Samotné diskuse se zúčastnili jak její pořadatel Valentin Kusák z hnutí Antimešita, tak i poradce současného premiéra Radim Joch a v neposlední řadě Vladimír Derner, náměstek hejtmana. Každý z diskutujících si připravil poměrně zasvěcený blok, po němž následovaly dotazy a jednotlivé příspěvky občanů.

Diskuze trvala přes dvě hodiny a probralo se mnoho. Jedna ze základních tezí Valentina Kusáka měla následující znění. „Postavím v Hradci Králové klidně muslimům mešitu. Ale až tehdy, když muslimové postaví v muslimské Mekce křesťanský kostel, nechají muslimy konvertovat ke křesťanství, aniž by byli stati či ukamenováni. Křesťané v Mekce nesmí být zavíráni, mučeni, týráni a vražděni. V České republice nejsou přece muslimové vražděni. Když bude v Hradci Králové křičet z minaretu muezzin svolávající k modlitbám, chci jako reciprocitu, aby u křesťanského kostela v Mekce stály venku varhany a pořádně nahlas vyhrávaly křesťanské náboženské sonáty,“ řekl Kusák.

Celá vřava se před časem rozhořela v Hradci, když místní muslimská komunita přišla s nápadem, že si na území města zřídí mešitu.
Na diskuzi, i když Valentin Kusák hrdě tvrdil, že ho nepozval, přijel i Muneeb Alrawi, který je prezidentem ústředí muslimských obcí, aby hájil zájmy svých lidí. Při debatě zdůraznil, že nenese vinu za fakt, že stejná víra má různé projevy v odlišných muslimských skupinách. „Pánové, vy zde hovoříte o Listině základních práv a svobod a říkáte, že nikomu nic neupíráte. Avšak takový postoj za tím, co říkáte, z vás skutečně necítím,“ řekl jeden z návštěvníků v závěrečné části programu, kdy byl čas i pro případné dotazy.

Islám je strašák

Lidé, kteří zavítali na debatu, se v zásadě dělili do dvou skupin. Jedni se přišli utvrdit o svých obavách a ti druzí chtěli hodnověrnou, vyváženou polemiku se všemi náležitostmi. Valentinu Kusákovi vytýkali, že nepozval oficiálně zástupce obou stran. Kusák podotkl, že si na svou diskuzi může zvát koho chce, a že když propaguje antimuslimské myšlenky, nebude přece oslovovat stoupence opačných myšlenek. A tak se občas, když mluvili muslimové, kterých s Muneebem Alrawim pár přišlo, hlavně z řad zahraničních studentů na hradecké univerzitě, ozvalo nesouhlasné až předsudečné syčení a debata v závěru měla místy ostřejší ladění a vášnivé prožívání zúčastněných.

Faktem je, že česká legislativa nemá, z pohledu demokracie, žádné velké možnosti, jak zastavit stavby mešit na našem území. Existuje totiž Listina základních práv a svobod, v které jsou jasná zákonná pravidla platná stejnou měrou všem občanům.

Alrawi se také zeptal, zda stážisté, kteří studují v Hradci, mají právo na svoji modlitebnu. Odpověděl mu Roman Joch, že mají právo, stejně jako je v této zemi legitimní hnutí Valentina Kusáka s názvem Antimešita.

Jedním z nejsilnějších argumentů proti stavbám mešit na našem území byl následující: země, která nepraktikuje náboženskou svobodu, by neměla mít právo zde stavět.

Roman Joch promlouval o vztahu svobody slova a islámu, aby vše doplnil svobodou náboženského vyznání. „Problém nastává, pokud ona náboženská svoboda či svoboda slova slouží k obhajobě, navádění nebo porušování právního řádu,“ podotkl Joch Dalším vystupujícím byl náměstek hejtmana Vladimír Derner, který hovořil o identitě a neslučitelnosti dvou proti sobě stojících kultur.

„Domnívám se, že většinová společnost problém islámu dlouho vnímat ani nebude. Věci se takto dějí zjevně proto, že dokud se lidí jakýsi společenský jev bezprostředně netýká, to té doby na něj nereagují. Česká společnost je také velmi hrdá na svoji tolerantnost. Důležité však je uvědomit si, kde končí tolerance a začíná lhostejnost,“ uzavřel Derner.

Lidé však mají strach, protože stavba mešit na celém světě někdy bývá financována extremisty.