„Výstava je jistou vizí, jak by karlínské břehy mohly vypadat v ideálním případě podle studentek mého ateliéru. Ačkoli některé návrhy pravděpodobně kvůli majetkoprávním vztahům či developerským záměrům nebudou moci být realizovány, je tato studie dozajista přínosem pro budoucí rozvoj území,“ komentuje výstavu Jebavý, vedoucí pracovního týmu.

Cílem práce bylo propojení celého území do jednoho krajinného celku, avšak s respektem ke specifikacím různých oblastí. Studentky navrhují zejména propojení stávající zástavby s nově navrhovaným urbanistickým řešením, symbiózu historických i moderních budov a krajinných prvků.

„Náš návrh navazuje na Koncepci pražských břehů od IPR Praha a navrhuje vybudování nového kanálu řeky Vltavy se dvěma novými ostrovy. Důraz je kladen na celkové krajinářské řešení s travnatými plochami a partiemi květin, nábřeží s terasami, parkové plochy, dětská hřiště, ale i možnosti aktivního trávení volného času,“ popisuje prvky studie Jebavý.

Výstava Karlínské ostrovy v KD Ládví.Zdroj: MČ Praha 8

V návrzích se objevují také nově pojaté pobytové partie u řeky, vodní prvky, kavárna či galerie. Karlínské ostrovy by podle studie měly být zázemím pro trávení volného času, umění, expozice i trhy.

Výstava bude veřejnosti zdarma přístupna v přízemí KD Ládví až do 31. prosince 2018.