Noční můra. I tak nazývají hasiči v kraji možný zásah u hořící historické památky. Zničující požár katedrály Notre-Dame v Paříži vyvolal v posledních dnech vlnu zájmu o zabezpečení hradů, zámků nebo kostelů. Jsou proti požáru dostatečně chráněny?

V Paříži hořela katedrála Notre-Dame
Co způsobilo požár Notre-Dame? Mohlo jít o zkrat, soudí vyšetřovatelé

Preventivní opatření správci podle bezpečnostního referenta Národního památkového ústavu Michala Soroky nepodceňují. „Nejčastější formou ochrany jsou protipožární čidla, dále máme vyškolené pracovníky, kteří objekty pravidelně procházejí. Na půdách se nesmí ukládat hořlavý materiál, také se dělají pravidelné revize všech zařízení jako elektřiny a hromosvodů. Naši zaměstnanci procházejí prostory po stavebních úpravách,“ uvedl Soroka.

Právě rekonstrukce památek jsou nejrizikovější. „Dělníci, kteří na památkách pracují, k nim často nemají vztah, nacházíme na stavbách například plotýnkové vařiče,“ dodal Soroka.

Hrady na kopcích

Hasiči na památkách pravidelně cvičí zásahy. A přiznávají, že právě požár na historickém objektu patří mezi nejobávanější. „Hrady bývají často na kopcích, složitý je tedy už přístup,“ vysvětluje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Cvičíme v celém kraji, například na Radyni, na zámku v Nebílovech, na Kozlu, v Klášteře Plasy, na zámku v Chotěšově, v Horažďovicích, v Horšovském Týně a na Chodském hradě, v Jízdár-ně ve Světcích, na hradě Velhartice. V plánu máme také cvičit v Plzeňském historickém podzemí,“ sdělil Poncar.

V Paříži hořela katedrála Notre-Dame
Internetové konspirace. Požár katedrály v Paříži provázely dezinformační kampaně

Hasiči jsou připraveni při hašení památek vynášet z objektů cenné předměty. „Pokud to jde, cenný materiál vždy evakuujeme. Správce určí, jaké předměty mají přednost, a řeknou, jak vypadají,“ uzavřel Poncar. Podotýká ale, že si v posledních letech žádný požár historické památky nevybavuje.

Sv. Bartoloměj je přísně hlídán

Podle Martiny Myslíkové z Biskupství plzeňského je věž chrámu sv. Bartoloměje v Plzni proti požáru kompletně zajištěna. „Ve věži se nacházejí požární rozprašovače, tzv. sprinklery, kouřová čidla nebo čidla, která rozpoznají zvýšení teploty a jsou napojena na centrální pult ochrany (CPO),“ řekla Myslíková. Iva Fictumová z biskupství míní, že současnou rekonstrukcí není katedrála ohrožena. „V době rekonstrukce katedrály je zpracován plán požárně bezpečnostního opatření. Při restaurátorských pracích je ohrožení minimální. Jakmile dochází k pracím, které mohou zapříčinit požár, musí být na místě 4 až 8 hodin po dokončení požární hlídka,“ poznamenala Fictumová.

Jízdárna ve Světcích na Tachovsku prošla rekonstrukcí v minulých letech. „Máme tam moderní požární hlásiče napojené přímo na hasiče,“ říká starosta Tachova Ladislav Macák.

Katedrála svatého Patrika v New Yorku
Muž vešel do newyorské katedrály s kanystry benzinu. Policie ho zatkla

Výzdoba interiéru Panny Marie Sněžné v Rokycanech je velmi cenná, a proto klíče od kostela vlastní i hasiči. „Je také vyzkoušené, že se jejich nejvyšší mechanický výsuvný žebřík dostane na ochoz věže,“ informoval vikariátní technik Jaroslav Bělohoubek.

Roku 1995 vyhořel Chodský hrad v Domažlicích, který je v současné době zabezpečen čidly napojenými na CPO. „Dále máme k dispozici požární dozor a veškeré činnosti spojené s instalací hasicích přístrojů, jejich revize i servis,“ pověděl ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.

Před požárem je chráněn také nejvýše položený královský hrad v Česku, šumavský Kašperk. „V areálu jsou rozmístěné hasicí přístroje, které jsou kontrolované, stejně tak elektroinstalace a zařízení, abychom rizika eliminovali. Dokonce se u nás v roce 2015 konalo cvičení integrovaného záchranného systému pro případ velkého požáru. Především hasiči si nacvičili příjezd k hradu, pohyb v areálu i vynášení osob a evakuaci,“ řekl kastelán Zdeněk Svoboda. 

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži
Pomoc chudým, nebo obnova katedrály? Přísliby darů budí ve Francii emoce