Škola prošla v posledních dvou letech několika cvičeními, kdy ve spolupráci s policií a bezpečnostními experty trénovala s dětmi a pedagogy přežití při ozbrojeném napadení. Zavedla dokonce nový předmět Krizové situace a nabídla různým školám odbornou pomoc, avšak bez odezvy. Podle ředitelky od 21. prosince už nelze prevenci podceňovat.

„Ty věci se stávají a není to naše škola, kdo by měl zachraňovat svět. Myslím si však, že doba pokročila, a pokud všichni sledujeme události, které se dějí, tak bychom se měli snažit některým situacím společně předcházet. Nezbytně nutná je edukace,“ řekla Deníku Ilievová. „Všechny školy by měly znát opatření, která mohou pomoci, a měly by vědět, jak se zachovat během útoku,“ dodala.

V době střelby v Praze byla Ilievová v budově mostecké školy, a když se dozvěděla o tragédii, vybavila si velké cvičení v červnu 2022, kdy její žáci a učitelé trénovali záchranu při teroristickém útoku. Následovala menší cvičení v jednotlivých třídách. Po masakru v hlavním městě toto téma v mostecké škole opět ožilo. „Studenti mi říkali, že když viděli záběry z Prahy, tak si také okamžitě vzpomněli na cvičení u nás,“ dodala ředitelka.

Mostecká škola se už dříve snažila přimět ostatní vzdělávací instituce a zástupce veřejné správy v regionu, aby se podíleli na vzniku projektu, který by garantoval odborné proškolování dětí a personálu škol v oblasti bezpečnosti. „Nebyl zájem, přestože jsme bezpečnostní škola, která zaměstnává odborníky, včetně bývalých vojáků z misí, kteří umí tuto práci dělat profesionálně. I když jsme schopni kromě školení vytvořit každé škole audit budovy či audit bezpečnostních opatření, nikdo naši iniciativu nepodpořil. A to mě dost mrzí,“ řekla ředitelka, která hodlá po střelbě v Praze znovu zaktivizovat své úsilí o zlepšení prevence.

Cvičení proti napadení mostecké školy ozbrojenci:

Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Za první úspěch by považovala, kdyby bezpečnostní audity měly alespoň školy na Mostecku. Vše by koordinoval speciální tým pod záštitou SŠDVS. Školení by mohla vycházet z předmětu Krizové situace, v němž se se studenty řeší kromě různých typů násilných útoků také povodně, požáry či válečný stav. „Děti tak mají povědomí o tom, co se může stát a jak se mají chovat,“ řekla Ilievová.

Připustila, že odhalit včas střelce samotáře lze jen velmi obtížně, ale vhodná bezpečnostní opatření a správné chování v ohrožení podle ní mohou zmírnit tragické následky. „Dělejme maximum toho, co lze udělat, dřív, než se takové události stanou, ne až potom, kdy je už pozdě,“ upozornila Ilievová.

Podle ní nemusí jít o velké investice, ale někdy stačí jen drobné úpravy ve škole, kde audit zjistí slabá místa. Jedná se například o instalaci speciálních fólií na dveře, kdy do třídy není vidět a zevnitř na chodbu ano. Důležitá je i pravidelná kontrola funkčnosti zámků, opakování způsobů správné manipulace s mobilním telefonem během mimořádné události (vypnout zvonění atd.) či trénink sebekontroly, aby se místo křiku a paniky v ohrožených prostorách mlčelo.

Ilievová by dokonce podpořila legislativní změny, které by zesílily prevenci na školách a vylepšily komunikaci s Integrovaným záchranným systémem (IZS). Podle ní by měla být bezpečnostní cvičení na školách běžná jako trénink jednotek IZS v chemičkách. Vzdělávat by se ale měla i veřejnost. „Nejde jen o školství. To, co se stalo na škole v Praze, by se mohlo stát kdekoliv, v bance, na nádraží, v autobusu. Proto je edukace tak důležitá,“ dodala.

Hrozivý útok střelce na pražské vysoké škole má čtrnáct obětí. Jednou z nich je ředitelka Ústavu hudební vědy:

Praha se v pátek 22. prosince probudila do smutného rána. Na Rudolfinu vlají černé prapory.
První potvrzená oběť střelby v Praze. Nepřežila ředitelka Ústavu hudební vědy

Loni mostecká škola trénovala zásah proti třem teroristům se samopaly. Cvičení AMOK s nasazením speciální policejní jednotky a střelbou vyzkoušelo i psychickou odolnost studentů a pedagogů. Byla s nimi i psycholožka. Známý bezpečnostní expert Vladimírek Jelínek tehdy přímo na místě upozornil, že je čas podobná cvičení zařadit do výuky, protože hrozeb přibývá. „Štěstí přeje připraveným," konstatoval Jelínek.

Nyní se má aktivita školy opět posunout vpřed. V plánu je vznik týmu expertů, který navrhne projekt na ochranu měkkých cílů a předloží ho k posouzení vedení škol a politikům. Cílem je vytvořit centralizovaný systém proškolování, který nahradí nahodilé akce. Jednalo by se mimo jiné o kurzy pro pedagogy či audity objektů.