„Může se stát lákavým paměťovým muzejním místem, prvním svého druhu na jižní Moravě. Zejména s ohledem na mladší generace bude sloužit k tolik potřebné osvětě dramatických a komplikovaných moderních dějin,“ přiblížil za autory nápadu z tamního Okrašlovacího spolku Jiří Kacetl, který je současně zastupitelem a předsedou strategického výboru zastupitelstva.

Nápad, který má přiblížit měšťanský život ve Znojmě od středověku až po devatenácté století, schválili znojemští radní. Na jeho uskutečnění by se měli podílet i jihomoravští krajané, žijící v Rakousku a Německu.

„Pro realizaci proměny domu budeme potřebovat finanční podporu z nadnárodních fondů. Důležitou roli tak bude hrát přeshraniční spolupráce, kterou s námi krajané ochotně navázali. Máme za sebou první setkání,“ dodal starosta Znojma Jakub Malačka.

Novinku vítá Jana Semerádová. „Bude to další hezká věc v historickém Znojmě, snad se podaří,“ uvedla žena. Na vážkách je naopak Josef Fiala. „Když budou peníze, proč ne. Raději už bych jezdil po novém obchvatu,“ poukázal na dopravní problém města.

Schodišťový dvůr či domácí kaple 

V domě Budčických by mohli lidé v budoucnosti obdivovat například prosvětlený schodišťový dvůr či domácí kapli s malířskou výzdobou, datovanou rokem 1525. Také křížové klenby, vytažené do hřebínků, jež se nachází v prvním patře.

„V devatenáctém století se zde střídaly různé módní obchůdky, až nakonec roku 1896 tu našlo své hlavní sídlo renomované znojemské knihkupectví a tiskárna Fournier & Haberler. Jeho majitelem byla tehdy rodina saského protestanta Karla Bornemanna. V té době zde začal být vydáván také velkoněmecky smýšlející list Znaimer Tagblatt,“ přiblížila historii domu mluvčí Znojemské radnice Karolína Janečková.

Po druhé světové válce byl dům konfiskován a jako majetek města sloužil jako nájemní dům. V přízemí mezitím rozšířila svůj provoz lékárna U Zlaté koruny. „V posledních deseti letech byl dům zcela vyklizen, pro další bydlení není vzhledem ke své složité historické dispozici vhodný, čeká tudíž na jiné určení,“ dodala mluvčí.