Vedení radnice po dlouhých jednáních získalo potřebná razítka, má i projekt od architektonické kanceláře zvolené radou města. Vybírá firmu, která zakázku dostane. Správci sítí už dělají přípravné práce v přilehlé Soukopově ulici. Opět po čase se však ostře ozývají kritici zamýšlené podoby, o níž rozhodli komunální politici před několika lety, tedy v zásadě podobní lidé, kteří vedou město dosud.

„Je to promarněná šance. Měla být architektonická soutěž, v návrhu je málo stromů, mnoho asfaltu, doprava není řešená ideálně. Je to vlastně jen výměna inženýrských sítí a nově předlážděný nezajímavý prostor. Od různých architektů přitom mohla ze soutěže vzejít neotřelá řešení.“ Tak lze shrnout výhrady, které k projektu stále mají oponenti, například opoziční uskupení Třebíč Občanům! Výhrady zformuloval jeho zastupitel Aleš Novák.

„O konečné podobě Karlova náměstí rozhodla jen hrstka vyvolených. S tímto postupem dlouhodobě nesouhlasíme, protože se jedná o veřejný prostor, který se týká nás všech,“ trvá na svém Novák i v době, kdy už nelze zvrátit kroky, které směřují k revitalizaci samotné.

S tímto úhlem pohledu zásadně nesouhlasí třebíčský starosta Pavel Pacal. „Na narážky a výhrady některých kritiků nebudu reagovat. Žijí odtrženě od reálných možností a mají snahu jen bořit. My chceme budovat. V tom se nemůžeme shodnout,“ uvedl.

Měli svázané ruce

Aleš Novák je přesvědčený, že bez architektonické soutěže nelze dosáhnout dobrého výsledku. „Staronová koalice by stanovila pouze základní kritéria a nechala architektům volnou ruku. To se bohužel nestalo. Vybraná kancelář tak mohla mít sebelepší nápady, odvést sebelepší práci, ale měla příliš svázané ruce,“ zhodnotil výsledný projekt.

Pacal připomenul, že se o revitalizaci Karlova náměstí mluví třicet let. „Jsem rád, že se dostala do této fáze, kdy konečně vybíráme zhotovitele a na konci léta budeme moci ve spolupráci se správci sítí začít od Jejkovské brány postupně budovat. Finální podoba náměstí je výsledkem dlouholetého nelehkého jednání všech dotčených orgánů,“ řekl Pacal.

Kompromis všech prvků

„Budou zde dva vodní prvky, rovněž tak zeleň, zůstane zachovaná dostupnost městské autobusové dopravy, bude zde více místa pro pěší a nenaruší se historický vzhled náměstí,“ vyjmenoval. Radnice podle jeho slov udělá vše pro to, aby se náměstí po dokončení stalo živým centrem města. 

Do výsledku promlouvala například dopravní policie, památkáři, hygiena i hasiči. Od srpna do září pocítí změny řidiči, kvůli pracím zůstane zavřená zmíněná Jejkovská brána. Poté ji sice otevřou, ale jen v jednom směru - od pošty do centra.

V roce 2021 by měly práce opanovat jižní, to znamená horní části Karlova náměstí. Pak budou postupovat směrem dolů. Hotovo má být v září roku 2022, cena bude ve stovkách milionů korun, výsledná cena vzejde z výběrového řízení.

Náměstí nebude po proměně průjezdné. Řidiči s osobními auty si už přes něj cestu nezkrátí. Parkoviště bude oproti dnešku o něco menší, auta se na něj dostanou už pouze Jejkovskou bránou. Z Jihlavské brány bude možné vjet jen do prostoru před radnicí. Odjezd bude možný opět jen Jihlavskou bránou.

Výrazným prvkem v prostoru před radnicí se stane fontána ve tvaru zlaté obruče, která na rozdíl od podoby náměstí z architektonické soutěže vzešla. Fontána má, byť ji odborníci vybrali z mnoha návrhů jako nejkvalitnější návrh, řadu odpůrců. Kritizují její vzhled.