Potkat jeptišku v Hradci není zase až takový problém. Školské sestry de Notre Dame tady mají totiž hlavní sídlo své kongregace. V těchto dnech právě volí svou generální představenou a její čtyři rádkyně.

Generální kapitule Školských sester se k těmto účelům schází jednou za šest let. Je to něco jako valná hromada akciové společnosti, kromě volby představené rozhoduje o dalším směřování apoštolátu tohoto společenství. Letošní kapitula trvá deset dní a přijelo na ni 29 sester ze všech provincií, kde kongregace působí.

Projednají změny

„Bodů přichystaných k projednání je hodně, dá se očekávat řada změn. Podmínky pro naše působení se v každé zemi proměnily a je důležité reagovat na nové trendy,“ uvedla dosavadní představená, S. M. Miriam Baumruková.

Školské sestry působí především ve školství, učí na školách, přednášejí náboženství, plánují víkendové aktivity pro mladé.

„V Hradci je to fenomén, sestry tady působí již dlouho. Kromě výchovy dětí se věnují i rozjímavému způsobu života a praktickým činnostem. Řadu projektů také materiálně i duchovně podporují,“ uvedl Vojtěch Macek z královéhradeckého biskupství. Do Hradce byly sestry pozvány už na podzim roku 1858. Kongregace samotná vznikla na konci 16. století ve Francii. Jeptišky se od počátku věnovali školství a výchově těch nejmenších. Za totalitního režimu neměly právě na růžích ustláno. Nesměly do své řehole přijímat nové členky a s jejich domy nakládal samozvaný majitel, jak chtěl.

V současné době lze v hradeckém klášteře potkat 24 sester. Kongregace sdružuje asi tři stovky členů ve čtyřech zemích světa.