„Nemocnice nezvládly situaci, nezajistily zdravotníkům dostatečné množství ochranných prostředků a jsou před kolapsem,“ šeptali si lidé na Jilemnicku a Semilsku. Šepot sílil, až se dostal k vedení nemocnic.

To se rozhodlo zareagovat a důrazně se ohradilo proti fámám, které kolují mezi obyvateli. „Přibývá covid pozitivních pacientů. Situace je v našich nemocnicích vážná, nikoliv však kritická či nezvládnutá, jak se mezi obyvateli objevují rychle se šířící zprávy,“ zdůraznil Jiří Kalenský, předseda představenstva Masarykovy městské nemocnice (MMN). Ta sdružuje nemocnice v Jilemnici a Semilech. Nemocnice proto poslala obcím ve spádové oblasti otevřený dopis, kterým na pomluvy reaguje.

Na dopis upozornil Deník zaměstnanec MMN, který si nepřeje být jmenován. „Člověk nemá v téhle situaci čas ani sílu hlupákům cokoliv vysvětlovat. Každopádně spoustu kolegů tyto fámy zraňují,“ popsal. „Situaci zvládáme, i když je to složité. Tvrdě pracujeme a do toho takové lži,“ řekl.

Podle ředitele společnosti není pravda, že by nemocnice nezajistily bezpečí pro své zaměstnance. „Jen náklady na přístroje, nezbytné vybavení, stavební úpravy, speciální prostorové dezinfekce a ochranné prostředky pro zaměstnance představují v obou nemocnicích částku přesahující deset milionů korun nad obvyklými náklady,“ uvedl Jiří Kalenský.

Poplašné zprávy

Vedení společnosti považuje fámy nejen za lži, ale dokonce za trestný čin šíření poplašné zprávy. „Trestní sazby jsou v době vyhlášeného nouzového stavu dvojnásobné, a mimo jiné i proto prosíme o maximální zdrženlivost při komentování situace v našich nemocnicích, která se mění každou hodinou,“ upozornil ředitel MMN.

Zároveň žádá obyvatele, aby nenaslouchali lidem zpochybňujícím přijatá opatření. „Chraňme svoje zdravotníky, hasiče, policisty, vojáky a další složky kritické infrastruktury. Jsou to jediné složky, které nám jsou schopny spolu se samosprávami všem pomoc,“apeloval na veřejnost Jiří Kalenský.

Jilemnická nemocnice, stejně jako další špitály, shání dobrovolníky. Onemocnění covid–19 se totiž nevyhnulo ani tamním zdravotníkům. Společnost Masarykova městská nemocnice má v karanténě či v pracovní neschopnosti 8 procent všech svých zaměstnanců.