Vášně, které doprovázely zahájení protipovodňových opatření na Vltavě v centru Českého Krumlova před zhruba třinácti měsíci, postupně utichly. Bagrování Vltavy a vyzdívka břehů vrcholí a například do prázdnin by měl znovu vyrůst i některými lidmi tolik požadovaný ostrůvek u Lazebnického mostu.

„Vadí mi určitá uniformita, která tady vznikla. Spousta kamení a dojem regulací typu – pojďme řeku strčit do nějakého betonu, ať teče, kudy chceme my,“ říká Martin Lobík. Ten patřil vloni k organizátorům petice, jež sbírala podpisy lidí, kteří byli proti kompletnímu vybagrování tohoto místa. Povedlo se, díky Povodí Vltavy, městu i sponzorskému daru se nyní ostrov staví znovu.

Opačné názory ale stále zaznívají. Jak vodohospodáři, tak i někteří obyvatelé upozorňují, že stromy u řeky během povodní situaci spíše komplikovaly nežli naopak.

„Pamatuji si, že byly doby, kdy pro zeleň nebylo vidět na protější břeh,“ míní Jaroslava Vajayová. Ta žije dlouhá léta těsně vedle Vltavy a patří k zastáncům protipovodňových opatření. Staronový ostrov za mostem se právě staví.

Pokud to dovolí klimatické podmínky a stavba se stihne do konce června, budou mít vodáci řekou opět volný průjezd. Letos se oproti loňsku už nebudou muset vyhýbat bagrům.

Na náplavku na pravém břehu Vltavy od Benešova mostu až po jez už mohou lidé od tohoto týdne bez obav vstupovat. V rámci prací na protipovodňových opatřeních, tedy bagrováním koryta řeky a zádlažbou břehů, doznal oblouk Vltavy ve městě značných změn.

Jak je hodnotí lidé? „Dříve to tu bylo docela škaredé zákoutí, ale teď je to zóna, kterou si můžu i zkrátit cestu a nemusím se proplétat ulicemi plnými turistů a tlačit se davem,“ konstatovala Anna Holasová při středeční procházce. Takový ohlas není ojedinělý.

Zádlažba přinesla překvapení především vodákům, kteří byli uvyklí vystupovat z lodí prakticky kdykoliv a kdekoliv. „Po kamenech se leze nahoru špatně, lepší bylo, když tu byla hlína,“ zhodnotil úpravy ve středu jeden z nich, Pavel Rataj.

Vodáci si ale budou muset začít zvykat na nové podmínky. „Měli by respektovat místa určená pro pohodlný výstup,“ doplnila mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová. Na několika místech zádlažby jsou totiž k takovým účelům zabudované schody a do konce června by k nim měla přibýt i oka na uvazování lodí.

Místo bude určené především pro pěší návštěvníky. Jak doplňuje Jitka Augustinová, u vjezdů jsou už nainstalovány sloupky, které zamezí tomu, aby na náplavku vjížděly jakékoliv automobily. „Výjimkou bude například obslužný servis vodárenských vozů nebo Služeb města,“ dodala.

Vedení Českého Krumlova se společně s investorem a dodavatelem stavby dohodlo, že ačkoliv samotné práce na protipovodňových opatřeních budou trvat ještě několik měsíců, tady je už bez problémů možné dovolit takzvané předběžné užívání stavby.

Horní náplavku i tak čeká ještě položení kobercových trávníků, protože nově osetá tráva se tady neuchytila. Stejně tak bude nutné v některých místech zpevnit některé plochy, na nichž stojí lavičky a odpadkové koše.