Na veletrhu ji zaujala společnost zabývající se podporou prodeje.

„Věnuje se zejména kreativním řešením firemních značek,“ vysvětlila.

„Letos se přihlásilo 70 vystavovatelů, což mne příjemně překvapilo,“ uvedl bývalý děkan fakulty logistiky a krizového řízení Jiří Dostál.

Na veletrhu mají studenti univerzity jedinečnou příležitost setkat se s potenciálními zaměstnavateli, najít si budoucí pracovní uplatnění, odbornou stáž nebo získat zajímavé téma diplomové či bakalářské práce.

„Nabízíme absolventský program pro studenty pátých ročníků a uplatnění v různých typech oborů,“ uvedl Martin Mušinský z personální divize jedné z největších společností vyrábějící pneumatiky. Zaměřují se zejména na absolventy IT oborů.

„Uplatnění u nás najdou ale i technologové nebo ekonomové,“ uvedl.

Se studenty začínají pracovat i mnohem dříve, oslovují je již v předposledním ročníku.

„Mohou u nás pracovat na svých diplomových pracích,“ dodal. Mezi sedmi desítkami vystavovatelů se objevili zaměstnavatelé ze všech oblastí, které se na UTB vyučují.