Němci po obsazení Sudet odtud donutili odejít především Čechy. „Většinou lidé mluví pouze o odsunu Němců z pohraničí. Vyhnání našich obyvatel v roce 1938 není tak veřejně známé,“ uvedl předseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Pavel Michna.

Památník si lidé mohou prohlédnout pod mikulovským židovským hřbitovem. Doprovodná akce ke slavnostnímu odhalení začíná o půl páté odpoledne. Připomínkovou desku zasadili zhotovitelé do kamene pocházejícího z Pálavy.

Na projekt kromě města Brna přispěli další obce i soukromí dárci. „Od nás dostala společnost pozemek,“ řekl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

KAMILA LORENZOVÁ