„Kamenný most zůstane během prací průchozí, i když jen po jedné polovině. Cena zakázky by se podle předpokladů měla pohybovat kolem 2,8 milionu korun bez DPH,“ řekla starostka Eva Vanžurová. Rada města na svém jednání 12. dubna schválila zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Práce by měly začít v květnu nebo červnu a potrvají pět měsíců.

Raně gotický most ze 13. století, je v současnosti ve stavu, který vyžaduje opravu. Na kulturní památce se totiž podepsaly povětrnostní i mechanické vlivy. "Bude vyčištěno a opraveno spárování, parapetní zídky i pilíře a kované skoby ve zdivu pak čeká částečná výměna. Opraví se také některé vydrolené kamenné části, most se celkově očistí od mechu a dostane ochranný nátěr," upřesnila starostka a dodala, že bude doplněna také chybějící ruka, kterou u jedné ze soch v únoru ulomili opilí cizinci.

Při realizaci udržovacích a sanačních prací na Kamenném mostě budou použity stejné technologie, postupy a materiály jako při předchozích opravách v letech 1996 až 1997 a v roce 2003. “Práce jsou navrženy tak, aby nebyl narušen současný stav mostu jak po stránce funkční, tak po stránce estetické a zůstala tak zachována historická hodnota díla,“ uzavřela starostka Eva Vanžurová.