„Kapacita první etapy skládky bude naplněna do dvou let. Se zastupiteli jsme proto řešili otázku, zda se první etapa doplní a další už nenaváže, nebo se přidá druhá etapa a první se mezitím zrekultivuje, což by znamenalo navezení krycích vrstev, vytvarování sklonů a vysázení křovin," konstatoval starosta města a dodal, že se shodli na navazující druhé etapě, která provoz skládky prodlouží o dalších zhruba deset let.

Zatím prý ale stále není jasné, zda bude přípravu na druhou etapu hradit majitel pozemku, jímž je město, nebo provozovatel - odpadová firma AVE. A nepůjde o malé peníze.

Nenávratná investice?

„Bude to zhruba deset milionů korun. Podle dohody z doby, kdy si firma skládku převzala, se domníváme, že má rozšíření hradit AVE. Firma, které má zájem skládku dál provozovat, je ale jiného názoru. Po propočtech všech nákladů a příjmů je ovšem zřejmé, že by pro ni šlo v podstatě o nenávratnou investici. Otázkou tak je, na jaké variantě se přes zimu shodneme," popsal zádrhel s financováním druhé etapy skládky starosta.

Druhá etapa skládky, která má mít roční kapacitu asi patnáct tisíc tun odpadu, by měla být otevřena už v roce 2019. Další otázkou je, zda nákladní vozy takové množství odpadu skutečně během roku přivezou.

Odpadu je obecně méně

„V posledních letech se množství uloženého odpadu snížilo. Nedávná hospodářská krize se totiž promítla i do odpadového sektoru. Průmyslová výroba začala produkovat méně odpadu a naučila se více recyklovat. Odpadu je tak obecně méně. Na jednu stranu jde o pozitivní vývoj, ale na druhou to provozovateli skládky přináší ekonomické problémy," vysvětlil starosta Mach.

Za osm let bude navíc podle platné legislativy zakázáno skládkovat směsný neupravený odpad, povoleny budou jen zbytky po třídění a popel ze spaloven. „Otázkou je, jestli v Elektrárně Mělník vznikne zařízení pro energetické využití odpadu. Pak by se u nás mohly skládkovat zbytky po spálení," zmínil Martin Mach.

Zvýšení ceny za svoz odpadu

Zastavení provozu skládky ve Mšeně by podle starosty Macha obyvatelům města přineslo podstatné zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu. Ta se ale i tak má kvůli novému zákonu o odpadech od příštího roku o něco zvýšit.

První etapu mšenské skládky čeká do několika let rekultivace, která bude stát také nemalé peníze. Ty jsou ale zajištěné. „Rekultivace se bude hradit s takzvaného rekultivačního fondu, na který se průběžně ukládají peníze z provozu skládky. Fond je v dostatečné výši, aby po rekultivaci zbyly peníze i na následnou péči, která má trvat třicet let," doplnil Martin Mach.

Čtěte také: Třiďte odpad, poplatky budou nižší, vybízí občany radní Příbrami