Atraktivní show v Kaplici se rychle blíží. Kromě příprav mají ale Kapličtí i jiné starosti. Také jinde v Česku se snaží tuto akci napodobit, proto si Kaplice nechala značku Krampus včetně loga zaregistrovat pod ochrannou známku.

To se organizátorům v jiných českých městech nezamlouvá a ohrazují se, že je to nefér. Krampuse si letos pozvali třeba Strakoničtí, kteří kvůli tomu mají Kaplici zaplatit deset tisíc korun.

Nicméně postup Kaplice je celkem pochopitelný. Krampus show Kapličtí přivedli do Česka jako první a když se show v republice masově rozšíří, ztratí na své originalitě a jedinečnosti.
„My ale nenabízíme licenci ochranné známky za peníze," vysvětluje mluvčí města Kaplice Jan Bohdal. „Pouze v jednom případě byla navržena kompenzace v rámci již probíhající kampaně jedné z akcí. Kaplice vnímá Krampus jako svou tradici a nehodlá s ní obchodovat, ale naopak si ji chránit," zdůraznil.

Organizátoři staré tradice Milevských maškar poukazují na to, že si také nezaregistrovali název maškary nebo masopust.

„Na rozdíl od u nás ustálených výrazů jako je masopust nebo maškary, nemá Krampus v ČR žádnou tradici," říká na to Jan Bohdal. „Krampus je především kus rakouské historie a národní tradice, kterou nám rakouská strana propůjčila do Kaplice tak, aby mohla být dále šířena i v ČR. Spolupracujeme s desítkami zahraničních souborů od samého počátku a nekopírujeme masky ani nastavení show, do které jsme přinesli vlastní originální prvky. V tom spočívá ochrana registrované známky, protože s ní souvisí bohaté know-how, které se nyní někteří pokouší kopírovat."

Kapličtí dokázali tuto tradici převést přes hranici do českých ulic. Má pro ni také výhodnou polohu v pohraničí. „A také díky svým historickým kořenům jsou skupiny z Rakouska a Německa nakloněny spolupracovat právě s Kaplicí," dodal mluvčí Kaplice.

V jižních Čechách po Kaplici v minulosti uspořádali běh krampusů také organizátoři na Hluboké, což se Kaplických nepříjemně dotklo, neboť Kaplice na rozdíl od Hluboké těžko hledá atraktivity, jaké návštěvníkům nabídnout.

„Na Hluboké uspořádal krampus show před dvěma lety soukromý pořadatel," říká starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. „To vyvolalo nelibost v Kaplici, za což jsem se Kaplickým svým způsobem omluvil, protože respektujeme, že pro Kaplici je to jedna z nejvýznamnějších reklamních akcí. Rozumím tomu, že se snaží tuto akci ochránit, byť se jim to zřejmě nepodaří. Ale na Hluboké to respektujeme a organizovat průvod krampusů nebudeme."

Jan Bohdal doplnil: „Značka je registrována a zatím jsme nedostali žádnou žádost o jednání o spolupráci na show a jejím rozšíření na další místa ČR. Je třeba si uvědomit, že s produkcí souvisí nemalé náklady, takže celá věc má nejen morální, ale také finanční rozměr."