Hlasování předcházela asi dvacetiminutová diskuse, v níž starostka Fulneku Radka Krištofová připomněla, že se členové Rady města Fulneku se zúčastnili schůzky, na které byli přítomni dva náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje, Jaroslav Kania a Lukáš Curylo, a rovněž Libor Vajda, vedoucí odboru investičního a majetkového.

„Na jednání bylo hned zpočátku zamítnuto, že by Moravskoslezský kraj vůbec uvažoval o finančních závazcích a někdy se k nim zavazoval, a to hlavně proto, že neznají další záměry s objektem. Dále nám bylo sděleno, že v rozpočtu kraje jej již druhým rokem posílena alokace na dotace na památkové objekty. Náměstek Curylo sdělil, že je vysoce pravděpodobné, že záměr rekonstrukce objektu k jakýmkoliv účelům, třeba v sociální, vzdělávací či jiné oblasti, by byl podpořen, neboť i kraj tuto památku považuje za docela významnou,“ sdělila Radka Krištofová s tím, že by byla ráda, kdyby objekt mělo město ve vlastnictví.

Starostka podotkla, že o konečném využití objektu kláštera by se musela vést diskuze, do níž by byla zahrnuta i veřejnost. "Mě osobně oslovuje sociální oblast,“ poznamenala Radka Krištofová, která se již při prvním projednávání Memoranda v loňském roce netajila tím, že by se ji v objektu líbilo nějaké zařízení pro seniory.

Radní Jana Mocová doplnila, že zástupci Moravskoslezského kraje upřesnili, že pokud město nebude mít zájem převzít nemovitosti do majetku, kraj nebude vyhlašovat dražbu, ale výběrové řízení, kdy jednotliví účastníci budou muset respektovat podmínky kraje, jako způsob využití objektu po určitou dobu a podobně.

„Převzetí tohoto majetku je pro město velmi závažné rozhodnutí s ohledem na rozpočet. Město nebude mít prostředky na rekonstrukce této kulturní památky. Využití pro seniory se jeví jako nevhodné památkáři nedovolí zvětšení oken, senioři by tam byli jako v kobce,“ upozornila Jana Mocová a doporučila nemovitosti nepřevzít, neboť je pravděpodobné, že se je kraji nepodaří prodat a ten se ně bude muset postarat. Zastupitel Petr Moc poté připomněl, že už v roce 2006 byl odhad na opravu okolo sta milionů korun.

Podle radního Petra Ertelta je nutné chápat problematiku kláštera v širších souvislostech, ne jen zda tam budou senioři či ne. „Všechny strany, které vyhrály volby, měly jako jednu z priorit posílení turistického ruchu klášter by v tom mohl hrát významnou roli. Rozhodování o podpisu memoranda by se teď nemělo zabývat tím, co tam bude. Tomu by se mělo věnovat mnohem širší diskuzní pole, včetně přístupu veřejnosti. Pak se můžeme rozhodnout, zda tu část budeme opravovat, za jakých podmínek a zda to bude pro mladé, střední či starší obyvatele,“ uvedl Petr Ertelt a dodal, že si myslí, že vzhledem k přístupnosti objekt není moc vhodný pro starší lidi.

Petr Moc upozornil, že pokud v klášteru nebudou nějaké aktivity, tak jako turistická památka nikoho moc nepřiláká. Nato zastupitelé hlasovali osm jich bylo pro schválení memoranda, čtyři byli proti, dva se zdrželi a jeden byl nepřítomen.

Jedním z bodů Memoranda je to, že Moravskoslezský kraj bezplatně převede darovací smlouvou do vlastnictví města Fulnek nemovité a movité věci specifikované v čl. II. odst. 1 a 2 tohoto Memoranda, a to nejpozději do 30. června 2019, a bezplatně poskytne městu Fulnek k využití ideovou studii obnovy a funkčního využití kapucínského kláštera ve Fulneku, pokud autor studie dá k poskytnutí souhlas.