Podle Hospodářských novin si na tvůrce animovaných filmů Cesta do pravěku či Vynález zkázy z padesátých let minulého století vzpomněl dlouholetý tajemník místopisné komise pražského magistrátu Jaroslav Peterka. Vždyť městská část Praha-Koloděje už má ulici Hermíny Týrlové, která je právě spolu se Zemanem považována za zakladatele československého animovaného filmu s tím, že ona sama se specializovala na loutky. Na mapách v nové čtvrti najdete také Ponrepovu (podle Viktora, průkopníka kinematografie) či ulice Václava Chocholy a Adolfa Pecha, významných fotografů.

A podle listopadového rozhodnutí pražských radních měla přibýt také Zemanova. Skoro obratem zareagovalo vedení radnice. „Žádáme o to, aby došlo k jednoznačnému pojmenování této ulice na 'Karla Zemana' a nemohlo tak docházet k záměně s jinými významnými jmenovci,“ napsala na magistrát starostka Angela Morávková (Naděje pro Koloděje). V dopise uvedla jako příklad scénáristu a režiséra Bořivoje Zemana, jenž je podepsán pod komediálními snímky o Gustavu Andělovi v podání Jaroslava Marvana či pohádkami Pyšná princezna nebo Byl jednou jeden král…

V prosinci se obrátilo přímo na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) rovněž pražské Muzeum Karla Zemana, které upozornilo také na spisovatele Kamila Zemana, píšícího pod pseudonymem Ivan Olbracht. Manažerka Lenka Lukáčková zmiňuje také fiktivního Jana Zemana, roli herce Vladimíra Brabce coby příslušníka Sboru národní bezpečnosti (SNB) v propagandistickém seriálu z období komunistické totality 30 případů majora Zemana.

Máme radost, zní ze Zemanova muzea i z Kolodějí

Ačkoliv platí zásada, že ulice nemohou být pojmenovány po žijícím člověku, tak v neposlední řadě prezidentem republiky je Miloš Zeman, jehož jméno může spoustě občanům při pohledu na Zemanovu ulici v mysli naskočit. Ovšem zástupci muzea se „zaklínají svou apolitičností“. Jak uvedla Lukáčková, tak zeman bylo také označení nižšího šlechtice v českých zemích a stále zde žije mnoho dalších nositelů tohoto příjmení.

Muzeum věnující se „uchování, propagaci a rozvoji odkazu filmového tvůrce“ tak považovalo přejmenování nové kolodějské ulice na Karla Zemana jako „logický a spravedlivý krok“ vůči osobnosti slavného režiséra.  „První zamítnutí našeho podnětu místopisnou komisí nás velmi zklamalo i přes odůvodnění slovy, že při pojmenovávání ulic platí zásada, aby byl název co nejkratší, kromě nevyhnutelných výjimek, například když stejný název již existuje,“ uvedl pro Pražský deník Petr Kovalčík, PR a marketingový manažer Muzea Karla Zemana.

Pravě argument magistrátních úředníků o moc dlouhém názvu se ukázal jako podivný, zvlášť když městská rada v listopadu rozhodla o pojmenování parku Mileny Jesenské. A že se pravidlo zkracovat nevztahuje na ženy? „Jsou i náměstí Miloše Formana a Václava Havla. Potomci Karla Zemana by byli zajisté rádi, pokud by ulice nesla celé jeho jméno,“ odpovídá manažerka Zemanova muzea. Trochu zvláštně působí také fakt, že v Kolodějích existují přece hned vedle zmíněné ulice Václava Chocholy a Adolfa Pecha. 

Spor o zavádějícím pojmenování nakonec vedení metropole vyřešilo ve prospěch Kolodějí. Rada hlavního města Prahy na pondělním zasedání revokovala usnesení místopisné komise. Muzeum Karla Zemana i starostka Morávková svorně hlásí: „Máme obrovskou radost!“ Pro místní obyvatele je úlevou, že se vše vyřešilo relativně včas, protože jim odpadne starost kvůli zmeně dokladů a dalších údajů souvisejících s trvalým bydlištěm.