Podle Krajské správy údržby silnic budou opravy mostu trvat do srpna příštího roku. Kromě rekonstrukce mostu a vozovky je v plánu také oprava části silnice před a za mostem. Hlavním důvodem přestavby mostu je jeho havarijní stav a nevyhovující zatížitelnost.

O netradičním způsobu oprav informovala Krajská správa údržba silnic i na sociální síti: „Právě rozebíráme památkově chráněný Karlův most v Dobříši. Náš zhotovitel firma Swietelski opatrně nakládá s každým kamenným kvádrem, který následně vrátí zpět. Opravy mostu budou trvat do srpna příštího roku.“

Cheb otevřel druhou nejdelší lávku v zemi. Vydržet má 100 let
OBRAZEM: Cheb otevřel druhou nejdelší lávku v Česku. Vydržet má sto let

„Při stavbě stavební firma zdemoluje stávající nosné rekonstrukce i spodní stavby. Předpokládáme, že levá třetina mostu, respektive její spodní stavba a založení, zůstane zachována a bude sanována. Součástí plánované opravy mostu je i příprava podstavců pro případné osazení soch. Jejich případné pořízení, opravu či restaurátorské práce a následnou instalaci na mostní objekt zajistí jiný subjekt,“ informoval radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl. 

Kamený most přes Pilský potok byl vybudován v roce 1830. Původně se na něm nacházela i socha sv. Jana Nepomuckého.