Hnízdiště největšího dravce Česka a největšího orla Evropy objevili milovníci staré Karviné, kteří ve volných chvílích procházejí místa, kde před desítkami let žili lidé, a pátrají po stopách jejich životů.

Spojnice Karviné-Ráje a Albrechtic přes doly ČSM. Duben 2024.
Další dopravní kolaps v Karviné. Uzavřená silnice k dolům ČSM

„Při jednom nedávném průzkumu jsme objevili obrovské hnízdo. V jeho blízkosti, na větvi jednoho z jehličnanů, seděli dva majestátní dravci. Po chvíli se jeden z nich vznesl a začal kroužit nad našimi hlavami. Z jeho mohutné stavby těla a velkého rozpětí křídel jsme, ač nevěřícně, usuzovali, že by snad mohlo jít o nějaký druh orla. Plni překvapení jsme si v tichosti vychutnávali výjimečný okamžik při pozorování kroužícího samce, jenž nám tímto gestem zřejmě dával najevo, že zdejší oblast je jeho teritorium. Po pár minutách jsme proto toto místo opustili,“ vzpomíná Erika Schweserová.

Ornitologové o páru orlů vědí

Poté, co se společně se svým partnerem Petrem Bindačem svěřila s tímto objevem místnímu ornitologovi Marku Haluzíkovi, dostalo je jí ujištění, že se skutečně jedná o orla mořského. Podle Haluzíka je výskyt tohoto konkrétního orlího páru již pět let registrován v databázi ornitologů. „Populace orlů mořských se v České republice v posledních letech rozšiřuje. Za posledních 20 let víme o zhruba stovce párů,“ řekl Haluzík.

Podle odborníků návrat dravců ukazuje na zlepšování stavu přírody v některých oblastech. To, že orel mořský zahnízdil i na průmyslovém Karvinsku, může být podle Haluzíka dáno tím, že se jedná o páry, které jsou na občasnou přítomnost lidí přece jen zvyklé. V době hnízdění je však tento dravý pták velmi citlivý na přítomnost lidí a hluk a hrozí, že by tuto lokalitu trvale opustil.

Hluk ptákům vadí

Na tento problém upozorňují také Erika Schweserová a Petr Bindač. Právě je, a zřejmě nejen je, při pozorování orlů mořských v okolí Karviné přerušil stále sílící zvuk přibližujících se motorek. Rozhodli se upozornit jezdce na to, že jsou v místech, kam se na motorce nesmí. „Dva jezdce, kteří se nás pokusili minout, jsme zastavili a rázně je upozornili, že v tomto prostoru nemají co dělat. Na to nám jeden z nich oznámil, že ´přece jezdí po haldě´, což samozřejmě není pravda, neboť tento les je ve správě Lesů České republiky. Po tomto střetu jsme si s obavami uvědomili, že v okolí a také přímo pod hnízdem vede ilegální a už dost znatelná motokrosová stezka,“ vypráví Erika.

Gracia Orlová.
Řidiči, pozor, závod Gracia Orlová přinese dopravní omezení

Po této zkušenosti se rozhodli podat podnět k Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Ostravě k prošetření. „Navrhli jsme vytvoření ochranného pásma, které by mohlo pomoci eliminovat ilegální motokros a tím v Karviné podpořit co nejtrvalejší hnízdění kriticky ohrožených dravců,“ řekla Erika Schweserová.

Dodala, že vedle chráněných bobrů nebo vážek plavých je výskyt orlů mořských právem dalším důkazem potvrzujícím výjimečnost přírody a krajiny v původní Karvinné.

Ornitolog Marek Haluzík s tímto názorem souhlasí. Ptáci, jako je orel mořský, potřebují klid, v době hnízdění zejména. Proto není vhodné, aby se mezi stromy proháněly motorky. Koneckonců zákon zakazuje pohyb po lese jakýchkoliv vozidel, která k tomu nemají oprávnění,“ připomněl Haluzík.

Jak se s takovou situací popasují úředníci, zatím podle něj není známo.

K TÉMATU

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je největší dravec Česka a největší orel Evropy. Má rozpětí křídel až 240 centimetrů a dosahuje váhy až pět kilogramů. Živí se především rybami, ale loví i ptáky. Při nedostatku potravy nepohrdne ani uhynulými zvířaty.

Návratu orla mořského do české přírody začali v 70. letech minulého století pomáhat ochránci přírody. Na začátku 80. let minulého století orli v tehdejším Československu zahnízdili v rámci populace, která na Třeboňsku původně jen zimovala. Podle odhadů odborníků může v současné době na území republiky hnízdit více jak 150 párů. Nicméně v průběhu zimy zde zimuje i velké množství ptáků se severní Evropy a Pobaltí. Ti zde nacházejí nejenom lepší klimatické podmínky, ale i dostatek potravy. Celková velikost tuzemské populace se přitom odhaduje na 500 až 600 ptáků. Orel mořský je tak nejpočetnějším druhem mezi orly, kteří se na území České republiky vyskytují. (red)