Ostravská univerzita prožívá těžké časy. Rektor Jan Lata v rozhovoru pro Deník již dříve zdůraznil, že se po loňské kauze na Lékařské fakultě ocitla pod drobnohledem. A to doslova. Ukázalo se, že na ostravskou medicínu byli přijímáni rozhodnutím děkana i uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro přijetí - VÍCE ZDE.

Vše na téma LÉKAŘSKÁ FAKULTA v Ostravě
najdete zde.

"První akreditační spis připravený týmem děkana LF OU doc. Martínka vykazoval řadu nedostatků, na které vedení univerzity upozorňovalo. Nebyl doporučen ani Ministerstvem zdravotnictví jako regulátorem v této oblasti na základě závěrů Vědecké rady České lékařské komory a České lékařské společnosti J.E. Purkyně," komentoval dnes pondělní rozhodnutí komise Lata.

Po odvolání docenta Martínka z funkce děkana univerzita posílila personální zázemí Lékařské fakulty a opětovné posouzení Ministerstvem zdravotnictví již dopadlo pozitivně.

"Jsme si vědomi, že stále jsou oblasti, ve kterých personální obsazení není dokonalé, ale v některých oborech je v České republice extrémně obtížné najít optimální garanty a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty. Soudíme nicméně, že nedostatky nejsou tak závažné, aby bránily udělení této akreditace," dodal dále Lata s tím, že Lékařská fakulta je pro Moravskoslezský kraj důležitá a schopna vychovávat kvalitní lékaře a zdravotníky. 

Stovky mediků v posledních měsících pomáhaly zvládnout koronavirovou pandemii, fakulta se podílela celostátním projektu „Testování kolektivní imunity“ a uskutečnila i vlastní dotazníkový průzkum zaměřený na vnímání pandemie, restriktivních opatření a obav veřejnosti, do kterého se během několika týdnů zapojilo okolo 10 000 osob.

"Jedna z nejvýraznějších postav boje proti koronaviru v naší republice, doc. Rastislav Maďar, je přednostou jednoho z ústavů ostravské Lékařské fakulty. Nemluvě i o pomoci materiální – zapůjčení přístrojového vybavení výrazně pomohlo zvýšit kapacitní možnosti vyšetření a diagnostiky této choroby," upozornil Lata. Podle něj si je univerzita vědoma pochybení i nedostatků, které Lékařská fakulta Ostravské univerzity měla či má.

Lata věříme, že Rada Národního akreditačního úřadu zohlední stoupající kvalitu a fakulta akreditaci obdrží.

"Jsme přesvědčeni, že role fakulty je v našem kraji i v rámci republiky nezastupitelná a je schopna vychovávat kvalitní a erudované lékaře a zdravotníky. To potvrzují stovky jejích absolventů, kteří téměř všichni zůstávají v Moravskoslezském kraji a zásadním způsobem tak pomáhají řešit nedostatek lékařů a zdravotníků, který zde přetrvává," komentuje na závěr rozhodnutí komise, současně ale přiznává: "Návrh na neudělení akreditace ze strany hodnotící komise by měl být pro Lékařskou fakultu důrazným varováním, že je potřeba si zvolit takové vedení fakulty, které ji bude schopné vyvést ze současných problémů, razantně podpořit další výzkumné aktivity a stabilizovat pedagogický tým. Což by ostatně mohlo být i předmětem pravidelných kontrol ze strany Národního akreditačního úřadu v případě, že se nakonec rozhodne dát Lékařské fakultě šanci a akreditaci (byť na omezenou dobu) udělit."