Pracovníci Vodárenské společnosti Chrudim nevstupují na soukromé pozemky, stačí jim pustit kouř do kanalizační šachty za plotem. Potom už je díky zdravotně nezávadnému dýmu jasně vidět, zda majitel pozemku odvádí z domácnosti pouze splašky anebo je "obohacuje" dešťovou vodou.

Kontrolou správného či nesprávného připojení ke kanalizační síti prošla v uplynulých dnech obec Prosetín, kde se několik kouřových signálů z okapů pod střechou objevilo.

V neděli 2. října 2022 odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky poslední vlak
Jihočeský kraj vypoví místním drahám smlouvu. Úzkokolejku nahradí autobusy

„Máme 221 kanalizačních přípojek, u čtrnácti jsme dýmovou zkouškou zjistili pochybení. Týká se to i budovy obecního úřadu a obecní bytovky,“ překvapivě informoval starosta Prosetína Michal Vychroň. Hříšníci mají určitou lhůtu k odstranění závady. Někteří už tak učinili.

Je pravda, že někteří majitelé nemovitostí nemusejí ani vědět, že dešťová voda nebo její část vtéká do obecní kanalizace. Jsou ale tací, kteří jsou si dobře vědomi, co činí. Dešťovka nemá v kanalizaci co dělat a majitel domu by ji měl zadržovat v nádržích anebo ji nechat vsáknout do země. „Když proudí moc vody do čističky odpadních vod, je to špatně. Víc jedou čerpadla a spotřeba elektřiny stoupá. Tím, že problém vyřešíme, ušetříme jednu třetinu nákladů,“ dodal Vychroň.

Důl Paskov, závod I - Staříč, kde zůstává unikátní kruhová těžní věž - chráněná kulturní památka - zatímco nepotřebné budovy jsou bourány, 13. 10. 2022
OBRAZEM: Středoevropský unikát. Těžní věž v Paskově prochází obnovou

Technologii zakuřování provádí na Chrudimsku Vodárenská společnost Chrudim. „Třeba v Chrudimi a dalších městech je jednotná kanalizace, tedy tam teče všechno. Dříve to tak bylo a nikdo to neřešil. Ale v mnohých obcích mají kanalizaci už podle nových ekologických pravidel oddílnou - tam dešťové vody do splaškové kanalizace nepatří,“ vysvětlil výrobně-technický ředitel Vodárenské Václav Kloboučník.

Ohrožuje to techniku

Nejde jen o to, že čističky odpadních vod jsou v případě silného deště nadměrně zatížené. Ze střech voda splachuje do kanalizace křemičitý prach, který obrušováním snižuje životnost čerpací techniky. „My díky našemu monitoringu vidíme online větší pohyb vody za deště, a potom je důvod provést kouřovou zkoušku. Oznámíme to nejen starostům, ale i hasičům, protože by dým ze střechy mohl vyvolat planý poplach,“ řekl Kloboučník.

Ten, u koho se zjistí, že pouští dešťovku do kanalizace, obdrží dopis s informací o finančních dopadech, které Vodárenská společnost Chrudim eviduje, a zároveň dostane lhůtu na to, aby situaci napravil. Hrozí tu i pokuta od příslušného vodoprávního úřadu, která obohatí státní rozpočet. Nebo majiteli objektu vyčíslí škodu provozovatel kanalizace, kterému vznikla škoda na jeho technologii.

Odhodlaná vedoucí obchůdku na olomouckém Šibeníku kousek od nového Lidlu vzdala nerovný boj s gigantem, 12. října 2022.
Končím! Vedoucí malého obchůdku v Olomouci „vysál“ Lidl zákazníky, souboj vzdala

„V první řadě se ale snažíme o to, abychom se dohodli. Jde nám v první řadě o to, aby se dešťová voda odpojila,“ zdůraznil Kloboučník.

Podle něj je úplně nejlepší, existuje-li v obcích dvojí kanalizace - jedna slouží na vodu, druhou tečou splašky z domácností. Tak to mají například v obci Krouna. „My problém tohoto rázu nemáme. Vodu odvádíme trubkami z bývalé kanalizace, kterou jsme při výstavbě té nové ponechali na místě,“ uvedl starosta Petr Schmied. Kouřové zkoušky hned po spuštění dvojího odtoku z domácností sice ukázaly asi jen čtyři závady, ale to bylo způsobeno tím, že majitelé ještě nebyli plně napojeni.

V Krouně se naštěstí trubky nepomíchaly jako v jedné jiné nejmenované obci. „Ano, stalo se to, že to špatně zapojili a dešťovka tekla do kanalizace, zatímco se splašky objevily v místním rybníce,“ dodal s úsměvem Václav Kloboučník.