O otevření pobočky Prvního obnoveného reálného gymnázia (PORG), která má výuku v Ostravě-Vítkovicích zahájit už v září 2011, má město eminentní zájem. Deníku to potvrdil náměstek ostravského primátora Lubomír Pospíšil. „Takovou školu bychom ve městě opravdu chtěli mít. Z naší strany proto budeme postupovat tak, aby všechny potřebné kroky proběhly hladce. Spolupracujeme i s městským obvodem Vítkovice,“ uvedl náměstek primátora.

Podle něj je První obnovené reálné gymnázium školou pro talentované děti, nikoliv školou pro děti bohatých rodičů. „Občas se někde objeví informace, že to je škola pro vyvolené. To není pravda. Je to škola pro talentované studenty,“ dodal dále Pospíšil.

PORG, které vede Václav Klaus mladší,by měl v Ostravě-Vítkovicích sídlit v budově Základní školy Rostislavova, o jejímž odkoupení jedná s městem. O koupi by se mělo rozhodnout v nejbližších týdnech. PORG otevře v Ostravě pět tříd základní školy, v každé by se mělo učit18 dětí. V každé z osmi tříd gymnázia bypak mělo studovat24 dětí.

Osnovy budou české

Podle šéfa energetické společnosti ČEZ Martina Romana, který je předsedou správní rady PORG a významnou částkou podpořil rozjezd této školy v Praze, byla lokalita Vítkovic pro sídlo školy zvolena záměrně. „Chceme, abymísto bylo i dopravně co nejdostupnější pro celou aglomeraci,“ upřesnil Roman. Podle něj jde o koncept bilingvní školy, na které se bude učit podle tuzemských osnov. Třetina výuky bude ale probíhat v angličtině.

Roman zároveň uvedl, že školné v ostravské pobočce PORG bude nižší nežto v Praze. „V Ostravě bude školné méně než sto tisíc korun ročně. Zároveň ale platí, že děti rodičů, jejichž příjem nedosahuje ročně 900 tisíc korun, mohou pobírat sociální stipendium. U těch, kdo mají roční příjem pod 450 tisíc korun, může stipendium pokrýt až90 procent školného. V těchto případech by pak školné dosahovalo zhruba800 korun měsíčně,“ dodal předseda správní rady PORG.