Pracovně právní spor dotáhla ředitelka až k Ústavnímu soudu. Město, které je zřizovatelem knihovny, přišel na víc jak milion korun.

Dlouhodobě neutěšené pracovní vztahy v příspěvkové organizaci vyplavaly na veřejnost poté, co ředitelka v polovině dubna odmítla poslat knihovnici výplatu. Důvodem byl údajně špatně vyplněný pracovní výkaz. Zadržovaný plat ředitelka uvolnila až po přímé intervenci jednoho z radních.

Oleje do ohně přilily následně čtyři zaměstnankyně knihovny, které na oficiálních webových stránkách a facebookovém profilu moravskotřebovské knihovny uveřejnily prohlášení, ve kterém se v prohraném soudním sporu jednoznačně postavily za ředitelku Greplovou a svoji kolegyni nařkly ze šikany.

Prohlášení na sociálních sítích

„Zdá se nám zcela nepochopitelné, že paní Chlupová stále obviňuje ředitelku z šikanózního chování, přitom jde o šikanu ze strany paní Chlupové na všechny zaměstnance knihovny (vulgarismy, výsměch, arogance, ignorace, urážky od ní i rodinných příslušníků),“ tvrdí v prohlášení, které na sociálních sítích okomentovalo, lajkovalo a sdílelo několik desítek uživatelů, Marie Přívratská, Aneta Riemerová, Pavlína Vymětalová a Jana Mazurová.

Z prohlášení knihovnic není zřejmé, zda se jedná o oficiální vyjádření knihovny, což by se vzhledem k tomu, že bylo uveřejněno na oficiálních stránkách příspěvkové organizace, dalo očekávat, nebo jejich soukromý postoj. Na opakovaný dotaz Deníku za víc jak měsíc ani jedna z knihovnic nereagovala.

Ředitelka tvrdí, že s prohlášením nemá nic společného. „Jedná se o vyjádření čtyř podepsaných knihovnic, nikoli o oficiální stanovisko knihovny, natož zřizovatele,“ sdělila Lenka Greplová. Jak se potom dostalo soukromé prohlášení čtyř zaměstnankyň knihovny na oficiální stránky a facebook ale nevysvětlila. A mlčí i vedení města. Na opakované žádosti o vyjádření k situaci v knihovně nikdo nereagoval.

Unáhlené a nepromyšlené jednání

Prohlášení před několika dny z webu i facebooku v tichosti zmizelo. Na internetových stránkách knihovny se na jeho místě objevilo jiné, tentokrát nepodepsané vyjádření: „Zveřejnění vnitřních záležitostí knihovny ze dne 16. 4. 2019 považujeme za unáhlené a nepromyšlené. Nevedlo ke zlepšení současných poměrů v knihovně, proto jsme se rozhodli naše prohlášení stáhnout“.

Knihovnice Helena Chlupová se cítí nařčeními ze strany svých kolegyň poškozena a požaduje po nich omluvu. Vzhledem k tomu, že po dobrém se ničeho nedomohla, rozhodla se podat soudní žalobu pro pomluvu. Čtyřem knihovnicím, které prohlášení podepsaly, přišla tento týden do schránek předžalobní výzva.

Předžalobní výzva

„Považujeme zveřejněné informace za sepsané s cílem klientku poškodit a zasáhnout do její cti a důstojnosti v profesním i soukromém životě. Zároveň považujeme za naprosto nevhodné zneužití oficiálních webových stránek knihovny k poškození klientky. Přes jasné stanovisko soudů jste naši klientku obvinily z jednání, které nebylo nijak prokázáno,“ uvádí se dopise, podle kterého se mají knihovnice písemně omluvit na webových stránkách a facebooku knihovny nejpozději do 10. června.