Tip na stojan na kola v prostorách hlavního nádraží Kutná Hora dorazil přes aplikaci Lepší místo 13. září loňského roku a byl vybrán jako jeden z pěti vítězných tipů v rámci balíčku "živé město" nezávislou porotou složenou ze zástupců sponzorů projektu Lepší Hora: Foxconn, Římskokatolická Farnost - arciděkanství Kutná Hora a Římskokatolická Farnost Kutná Hora - Sedlec a také zástupcem Města Kutná Hora místostarostou Josefem Viktorou.

Původní představa platformy Lepší místo, jež měla vítězný nápad zrealizovat, bylo umístit kolostav pod střechou hned vedle podchodu. „Se žádostí jsme se proto v půli listopadu loňského roku obrátili na vlastníka pozemku, tedy SŽDC,“ uvedla Kamila Drtilová z Lepšího místa. Ten ale chtěl znát stanovisko Města Kutná Hora k zamýšlenému projektu.

Vedení města se pak vyjádřilo tak, že kolostav bude lepší umístit jinam, protože v navrhované lokalitě pod střechou by stojan jednak neměl dostatečné využití a také má město s prostorem jiné záměry. „Měl by tam být umístěn jiný mobiliář,“ uvedla referentka technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Božena Marhanová. Město nakonec souhlasilo s umístěním stojanu na kola před vstupním prostorem na hlavní vlakové nádraží v Kutné Hoře.

Zde ale podle všeho nastal další problém. „Měl jsem jednání se SŽDC a problém je v tom, že v plánované lokalitě vede ochranné pásmo od kabelů vysokého napětí. Tím pádem stojany k lavičkám umístit nepůjdou,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Z původních tří stojanů mají být navíc nainstalovány jen dva, protože jsou oboustranné a aby byly plně využity, potřebují přístup z obou stran, tím pádem i více manipulačního prostoru. Jeden stojan přitom pojme osm kol. Podle starosty Martina Starého se město myšlenky na stojany nevzdává, otázkou však prý je, budou-li skutečně využity.

V sousedním Kolíně přitom ale kolostav před zdejším hlavním nádražím mají a patří k hojně využívaným. „Možná by stálo za to, alespoň to vyzkoušet. Jak bude fungovat, jak jej lidé budou využít. Alespoň do doby, než pod střechou bude plánovaný mobiliář. Město to nebude stát ani korunu, vše hradili sponzoři. Navíc kolostav je mobilní, takže se dá kdykoliv bez větších problémů odvést,“ uvedla Kamila Drtilová.

V rámci projektu Lepší Hora bylo na vítězné nápady rozděleno 132 tisíc korun, kromě stojanu na kola na hlavním nádraží v Kutné Hoře uspěla i výsadba stromů ve veřejném prostoru, socha koudelníka a vybudování pískoviště na dětském hřišti v Kutné Hoře - Malíně. Porota se také rozhodla podpořit zorganizování Cukrářských slavností, které by měly navázat na historickou tradici výroby čokolády v Kutné Hoře, oživily by město, přilákaly další návštěvníky a současně by podpořily zdejší podnikatele.

Lepší Hora je kampaň na podporu komunitního života v Kutné Hoře chce a u kutnohorských občanů má probudit zájem o veřejný prostor, vygenerovat od nich nápady na oživení života v Kutné Hoře.