O testování svozu kuchyňských zbytků informovala Česká televize. „Do projektu sběru a svozu kuchyňských zbytků, zkráceně gastroodpadů, se zatím zapojilo přibližně 70 vlastníků nemovitostí. Projekt je zatím ve fázi provádění kontrolního rozboru směsného odpadu od zapojených objektů,“ citoval web ČT24 vedoucí oddělení odpadů pražského magistrátu Radim Polák.

Do vybraných domů tak pracovníci Pražských služeb umístí hnědé popelnice s oranžovým víkem, do nichž budou obyvatelé gastroodpad třídit. Co do těchto speciálních nádob patří? Omáčky, maso či pečivo coby běžné kuchyňské zbytky, ale házet tam lidé mohou i potraviny v původním obalu.  „Patří tam i mléko v tetrapaku, okurky ve sklenici, rybičky v konzervě, chleba v papírovém pytlíku či jogurt v plastovém kelímku,“ doplnil Polák.

Gastroodpad není vhodný ke kompostování

Gastroodpad podle odborníků z pražského magistrátu není narozdíl od rostlinných zbytků vhodný ke kompostování (například kvůli vyššímu obsahu vody) ani k přímému spalování ve spalovnách. Pražské služby budou obsah popelnic svážet do biolinky v Přibyšicích. „Do budoucna chce město zbytky využívat pro bioplynové stanice, které je přemění na biometan. Ten je pak možné využít jako palivo pro městské autobusy nebo jiná vozidla,“ píše Česká televize na webu.

Magistrát si v tiskové zprávě pochvaluje provoz slivenecké kompostárny, kterou na okraji Prahy provozuje příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy od začátku července 2017. 

„Po ukončení počátečního zkušebního provozu začalo zařízení v roce 2018 přijímat rostlinný bioodpad jak od občanů, tak firem a sběrných dvorů. Pražané mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na své zahradě,“ uvedl mluvčí Vít Hofman s tím, že pro mimopražské firmy a občany jsou služby kompostárny zpoplatněny. 

Mluvčí Hofman dodává, že v roce 2019 vzrostl meziročně zájem o služby kompostárny o více než třetinu. Kompost, který zde vzniká, byl v říjnu 2018 oficiálně registrován pod názvem Pražský kompost a splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních vlastností. V letošním roce se zatím vyprodukovalo zhruba 650 tun, což je o 450 tun více než v roce 2018.

Kompostárna bude mít zimní přestávku

„Tento kompost se z velké části vrací zpět do půdy při údržbě městské zeleně a výsadbách na území Prahy a vylepšuje tak nejen organické vlastnosti půdy, ale například i její schopnost zadržet vláhu,“ informuje magistrát. Letošní novinkou je, že kompostárna kromě kompostu nabízí i dřevní štěpku, která vzniká zpracováním přebytků dřevní hmoty, jako jsou větve, které se nezužitkují při vlastním kompostování.

Lesy Praha na konci listopadu na webu informovaly o tom, že Kompostárna hl. m. Prahy bude mít od 21. 12. zimní přestávku. „Máte nejvyšší čas naložit ostříhané větve a poslední podzimní listí a přivézt ho k nám,“ vybízí městská organizace. Konec zimní pauzy byl předběžně stanoven na konec února 2020.

„Pokud nám to klimatické podmínky dovolí, otevřeme brány kompostárny ještě před prvním březnovým dnem. Jestliže budete potřebovat naše služby i během odstávky, můžete se telefonicky domluvit s našimi zaměstnanci, kteří pro vás kompostárnu jednorázově otevřou,“ doplnily Lesy hl. m. Prahy.