VŠB-TUO tvoří sedm fakult. Většina z nich se nachází v univerzitním kampusu v Ostravě-Porubě, na „ekonomku“ ale studenti odjakživa chodí do Sokolské třídy v centru města. Univerzita nyní stojí na rozcestí, zda tomu tak bude i do budoucna.

Není to žádné oťukávání. Vedení reálně zvažuje odchod z centra města a chce k tomu znát názor všech, kterých se to týká.

Jste pro rekonstrukci, nebo novou budovu v Porubě? Hlasovat můžete i vy v naší anketě na této stránce pod článkem.

Mezi studenty Ekonomické fakulty (EKF) a všemi zaměstnanci univerzity už podruhé zjišťuje, ke které variantě se přiklánějí.

Zrekonstruovat současné zázemí, nebo postavit novou budovu v kampusu? Na to lze odpovídat až do čtvrteční půlnoci.

Už v uplynulých dnech přitom akademičtí pracovníci, studenti i ostatní zaměstnanci EKF odpovídali na stejnou otázku v dalším hlasování. Zjevně se láme chleba. „Názor akademické obce univerzity je pro nás velice důležitý a z tohoto důvodu vzniklo i toto dotazníkové šetření,“ vysvětluje mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková.

Z postoje univerzity je cítit, že přeci jen o něco více tíhne k centralizaci fakult pod jednu střechu. „Vedení univerzity nemůže přehlížet možnost snížení provozních nákladů, které by byly spojené s provozem nové budovy, musí dbát na chování řádného hospodáře,“ říká Halíková s tím, že obě možnosti mají pro i proti.

MODERNA, NEBO TRADICE?

Deník má k dispozici detaily obou variant. Na jedné straně vidina nové, provozně méně nákladnější budovy s podzemními garážemi a moderními kancelářemi, navíc ubytovací kapacity a stravovací zařízení přímo v areálu a v neposlední řadě sportovní zařízení a vyšší zapojení do univerzitního dění. Nová budova by mohla stát v roce 2022 a náklady ve výši 500 milionů korun by uhradilo ministerstvo školství.

Druhou možností je varianta omezené rekonstrukce stávající historicky chráněné budovy bez možnosti změny dispozičního uspořádání, ale s bohatou nabídkou stravovacích zařízení i kulturního a volnočasového vyžití v samotném centru města. Rekonstrukce by mohla být hotová o rok dříve než novostavba (nebo o rok později v případě řešení na etapy) a stála by o osmdesát milionů korun méně, které by zaplatil rovněž stát.

Podle děkana EKF Zdeňka Zmeškala se o možnosti rekonstrukce hovoří už deset let a veškeré plány oprav byly připraveny už před třemi lety. Jde tedy o do detailů promyšlenou variantu. Více než tři tisícovky studentů by se ale po dobu modernizace musely přesunout do náhradních prostor, pravděpodobně v porubském kampusu, jehož chodu by se museli přizpůsobit. To ostatně Zdeněk Zmeškal nastínil už před několika dny na setkání se studenty. Nákladný pronájem cizích prostor univerzita neplánuje.

DALŠÍ RÁNA PRO CENTRUM

Co kdyby se ale EKF přeci jen přesunula? Je to ostatně ta pravděpodobnější varianta. Pro centrum Ostravy, které se po letech strádání začíná pomalu stavět na nohy, by odliv studentů byl další tvrdou ranou.

„Neradi bychom přišli o takto početnou skupinu mladých lidí, kteří zde studují, bydlí tady a určitým způsobem utvářejí život v centru města,“ nepřímo apeluje na univerzitu starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová. Skepsi ale nepropadá.

„Přímo ohrožení pro rozvoj centra města však necítíme, protože očekáváme další rozvoj Ostravské univerzity,“ říká starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová s ohledem na očekávaný vznik Fakulty umění a sportovního centra druhé z ostravských vysokých škol na Černé louce.

Centrum tato zpráva zasáhla znenadání.

„O této možnosti slyším poprvé a nejsem z ní vůbec šťastný,“ říká například spolumajitel bistra Eat Meat, jednoho z nejbližších stravovacích zařízení od stávající fakulty. „Chodí k nám spousta nejen zahraničních studentů, kteří u nás mají v rámci spolupráce s Erasmem slevy. Podle mého by jejich odchod centrum, které je už tak ve špatném stavu, ještě více poškodil,“ předpokládá Španěl.

VŠB-TUO naopak poukazuje na to, že v akademickém roce 2009/2010 měla fakulta dvojnásobný počet studentů než dnes a jejich úbytek v souvislosti se zalidněním centra nikdo nereflektoval. „Studenti navíc pobývají v centru města před a po výuce, což jeho vylidnění během víkendů a prázdnin nijak neřeší,“ dodává Halíková.

Jak hlasovali lidé z ekonomické fakulty?

Pro rekonstrukci (v %) Pro přesun (v %)
Akademičtí pracovníci 52 48
Technickohospodářští pracovníci 65 35
Studenti (zúčastnilo se jen 23 %) 41 59

ANKETA K TÉMATU: Jste pro rekonstrukci, nebo novou budovu v Porubě?

Štěpán Glombek, student EKF
„Jsem pro rekonstrukci, protože fakulta je v centru a už jsme si na to zvykli. V Porubě je sice kampus, ale celá historie této fakulty by musela skončit. Já už tady nebudu, ale líbí se mi to tady pozičně. Pro mě coby Těšíňáka je navíc dostupnost Poruby špatná.“

Lukáš Adam, student EKF
„Myslím si, že by fakulta měla zůstat v centru, a to proto, že je tady třeba nahnat studenty. Když fakulta zmizí do Poruby, tak v centru to bude ještě více mrtvé, což si myslím, že by pro město jako takové byla velká škoda.“

Soňa Richterová, studentka EKF
„Jsem spíše pro rekonstrukci stávající budovy fakulty, protože si myslím, že má pro všechny studenty dobrou dostupnost. I když teď je škola celkem v havarijním stavu, proto věřím, že po rekonstrukci už to bude lepší.“

Klára Kundlová, studentka EKF
„Jsem spíše pro novou budovu, protože centrum studentského života celé naší školy je umístěné v Porubě, a myslím si, že by bylo lepší pro všechny studenty¨být pohromadě. Jsme tady takoví odříznutí od zbytku dění na univerzitě.“

Dominik Maďa, student EKF
„Jsem pro rekonstrukci, protože centrum Ostravy je už tak celkem prázdné. Kdyby se vyprázdnila ještě budova současné ekonomky, tak by mi to přišlo z pohledu města jako škoda.“

Ptala se Martina Riemlová