Robotickou sekačku se před několika týdny rozhodly pořídit Technické služby Jeseník. Předcházela tomu praktická ukázka schopností stroje. Roli při rozhodování hrála nižší hlučnost, bezpečnost a kvalita seče. I když stroj i s příslušenstvím vyjde na více než sedm set tisíc korun, vyplatí se.

„Velkou váhu hrálo, že letos byl problém sehnat sezonní pracovníky ke křovinořezům. Sekačka je schopna je nahradit. Kdybychom ušetřili jen tři zaměstnance, bude do dvou let zaplacená,“ objasnil předseda představenstva Technických služeb Jeseník Roman Štencl.

Na jesenických trávnících by se stroj připomínající pavouka měl objevit nejpozději v červnu. V Zábřehu ho lidé už mohou spatřit. Místní technické služby jej mají k dispozici od jara. Podle zdejších zkušeností zvládá práci i v náročném terénu. Využití najde rovněž v zimě, Zábřežští k němu pořídili nástavec - sněžný pluh.

Nedostatek pracovníků

Hlavní důvod pořízení stroje měli Zábřežští stejný, jako jejich kolegové v Jeseníku. „Nemáme pracovní síly, potřebovali jsme je nahradit,“ odůvodnil ředitel Technických služeb Zábřeh Milan Doubravský.

Sekačky Spider jsou český výrobek. Podle producenta je lze použít jak na intenzivní sečení krátké trávy a parkových ploch, tak na kosení hrubého náletového porostu. Jsou uzpůsobené k údržbě rovných ploch i nejstrmějších svahů. Sekačku ovládá pracovník pomocí dálkového radiového ovladače.