Mezi stěžejní aktivity skupiny patří navazování kontaktů a budování důvěry mezi příslušníky menšin a PČR, monitoring, zda nevznikají nové sociálně vyloučené lokality, analýza situace na území a spolupráce se státní správou, samosprávou a neziskovými organizacemi.

„Jako příklad z naší praxe mohu uvést situaci kolem obytného domu Hálkova 28 v Chebu, který je obýván sociálně vyloučenými lidmi. Mezi občany města se začaly šířit zvěsti, že po jejich nastěhování tu vzrostla kriminalita. My jsme se sem vydali a zjistili jsme, že úroveň kriminality je v lokalitě minimálně stejná, možná nižší. Statistiky akorát narušuje nedaleký obchodní dům, kde dochází často k drobnějším krádežím od drogově závislých a bezdomovců. To ale není vinou obyvatel Hálkovy. Dále se tu množily stížnosti na rušení nočního klidu, které jsme vyřešili instalací kamer a činností asistenta prevence kriminality, který s obyvateli domu komunikuje a vše řeší," uvedl Tutter.

Do činnosti této skupiny spadají rovněž přednášky na školách, romské tábory a pomáhají také během Dne národnostních menšin, který bývá součástí programu sokolovského Hornického dne. „Cílem této akce je prohlubovat vztahy veřejnosti s menšinami, které tu žijí. Příchozí mohou ochutnat kulinářské zajímavosti dané národnosti a zhlédnout tradiční většinou taneční nebo pěvecké vystoupení," doplnila Kateřina Böhmová.

Letos byl uspořádán také Příměstský tábor v Rotavě, který posloužil jako prevence delikventního chování dětí během jejich volného času. „Největším problémem dětí ze sociálně vyloučených lokalit, jako je tato, je nuda a špatný model v rodině. Potěšilo nás ale, že děti, které se zúčastnily, přistupovaly k úkolům a hrám vstřícně a až na výjimky je to bavilo. Snažíme se o nápravu této situace a do budoucna zvažujeme další podobný tábor v jiné vyloučené lokalitě v kraji," doplnila Böhmová.

Na konferenci byla dále rozebírána problematika ohledně novely zákona o právu shromažďovacím, kterou představila Kateřina Jamborová z Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra, Islám v České republice v podání Daniela Křížka z katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a situace o vietnamské komunity u nás.