Množství vytříděných kovových obalů (v tunách)
2016 (od srpna): 21
2017: 144
2018: 262
2019: 421
2020 (leden - červenec): 359
Zdroj: Pražské služby

Zatímco za loňský rok byla celková hmotnost odevzdaného kovového odpadu kolem 420 tun, jen za prvních sedm měsíců letošního roku téměř 360 tun.

Čtyři svozové společnosti se musely „otáčet“ zejména v dubnu, květnu a červnu. Během těchto „pandemických“ měsíců zpracovala poloautomatická linka ve Vysočanech, kde se separují železné a neželezné kovy, 168 tun kovových obalů.

Kontejnery určené k jejich sběru se v metropoli na stálo objevily ve druhé polovině roku 2016, kdy byla separace této komodity zařazena do komplexního systému třídění komunálního odpadu.

V naprosté většině jde o nádoby s obsahem 1100 litrů, doplněné menšími popelnicemi a velkokapacitními podzemními kontejnery.

Pilotní projekt před čtyřmi roky startoval s padesátkou šedých nádob na vybraných místech metropole. V polovině loňského roku jich bylo mírně nad tisícovku a dnes už se celkový počet blíží patnácti stovkám.

To je nicméně pořád méně než polovina oproti množství „sběrných hnízd“, která jsou standardně vybavená nádobami na plast, papír, sklo a (většinou) i nápojové kartony.

Dlouhodobý trend

S kontinuálním růstem popularity kovových nápojových obalů vytrvale stoupá i ochota veřejnosti tento druh odpadu separovat. V roce 2017 se v Praze svezlo 143,5 tuny kovového odpadu. V roce 2018 to bylo necelých 262 tun a loni přesáhl objem svezených nápojových plechovek, kovových tub, konzerv a víček 420 tun.

Pražské služby počítaly s tím, že i letos množství svezeného odpadu naroste. „Překvapilo nás rekordní množství kovových obalů vyhozených během dubna, května, června. Svou roli patrně sehrála vládní nařízení, zvýšený zájem o trvanlivé potraviny a omezení otevírací doby restaurací,“ odhadl tiskový mluvčí největší praž-ské svozové společnosti Radim Mana.

Dosud platilo, že šedé kontejnery byly pod největším náporem v létě a v závěru roku. Pražské služby apelují na občany, aby plechovky i konzervy před vyhozením sešlapávali a zmenšili tak jejich objem.

Městská firma také vyzývá, aby lidé do kovového odpadu nevhazovali například obaly od motorových olejů, sprejů, kosmetiky či hasicí přístroje. A rovněž, aby kovové obaly nebyly vyhazovány v igelitových sáčcích. Plastové či jiné sáčky a tašky totiž znesnadňují správné třídění na lince.

Tídím, třídíš, třídíme

„Šedě zbarvené nádoby zřejmě nebudou těmi posledními, které rozšíří barevnou paletu separačních míst. Od ledna mají Pražané možnost objednat si i hnědou nádobu určenou ke třídění bioodpadu. Praha aktuálně testuje svoz domácího gastroodpadu a ve Štěrboholech běží pilotní projekt vícekomoditního sběru,“ upozornil náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly/STAN).

Důkladnější separace je podle něj nutná kvůli trvale rostoucímu množství vyprodukovaného odpadu i kvůli klimatickým závazkům metropole. „To znamená zacházet s odpadem jako se zdrojem, který lze efektivně využít,“ dodal.