„Činnost zahájí v pondělí. Stan je umístěný na parkovišti mezi nemocnicí a poliklinikou. Je průjezdný a určený pouze pro odběry z okénka osobního auta kvůli omezení možné kontaminace okolí,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

V případě, že oznámení pacienti k odběru nemají k dispozici osobní auto, krajská hygienická stanice vyšle do místa bydliště odběrovou sanitku. „Podobné místo funguje v rámci kraje pouze ve Fakultní nemocnici Brno, ze Znojma, Brna a Kyjova pak vyjíždějí mobilní odběrové týmy,“ doplnil Vojta.

Odběrové místo v Břeclavi bude fungovat denně od osmi hodin ráno do čtyř odpoledne. Obslouží jen lidi, které tam odešle krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Provoz odběrového místa zajistí břeclavská nemocnice. „Ve výjimečných případech je tu i pro obyvatele bez doporučení, kteří mají teplotu přes osmatřicet stupňů Celsia. Prosíme o ohleduplnost a o dodržování pokynů personálu, které vycházejí z metodických pokynů nadřízených orgánů. Zvláště v odpoledních hodinách jsou možné delší čekací lhůty," uvedl ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka.

Online reportáž