Aplikace dostala jméno Nebojsa stejně jako dřevorubec Ondra ve známé filmové pohádce vycházející ze slovenského lidového příběhu. Vědci z FEL ČVUT – zabývající se chronorobotikou – chtějí, aby měli podobně „pro strach uděláno“ také obyvatelé Česka. Jejich Nebojsa proto předpovídá kocentrace lidí na veřejných místech na základě (přísně anonymního) sběru dat z aplikace FreMEn Explorer. Podle autorů tak vzniká užitečná časoprostorová mapa republiky.

„Dosavadní iniciativy boje proti koronaviru, které připravuje vláda ve spolupráci s technologickými korporacemi, počítají s monitorováním pohybu na individuální úrovni. To může vést ke stigmatizaci potenciálně nemocných a v důsledku obav z reakce okolí i k chování prohlubující epidemii. My před podobnou erozí soukromí varujeme. Navrhujeme vydat se cestou prevence a osobní zodpovědnosti, která je udržitelná dlouhodobě a v souladu s principy vyspělé společnosti,“ uvedl v tiskové zprávě duchovní otec projektu Tomáš Krajník.

Podle vědeckého týmu z pražské technické univerzity může pomoci zmapovat okolí každý. Byť pro precizní odpověď obsazenosti konkrétních míst stačí umělé inteligenci malé množství dat, Nebojsa potřebuje rozšiřovat, aby doporučení, jak se vyhnout frontám v obchodech a přeplněným parkům či dětským hřištím bylo co nejpřesnější. „Nebojte se sbírat data při nutných vycházkách,“ apelovali proto skrze facebookovou stránku autoři. Aplikace je zatím zdarma k dispozici na Android, verze pro iOS se připravuje.

Hygiena 4.0

Krajník a spol. také na webových stránkách opakují, že jejich projekt striktně dbá na anonymitu veškerých dat, protože podobné nástroje vědci z FEL ČVUT z principu odmítají. Podle nich lze bojovat proti koronaviru bez šmírování či bez oplocování zasažených oblastí, tedy úplné karantény.

Nebojsa vznikl na základě konceptu, který by se dal nazvat jako hygiena 4.0. „Stejně jako během epidemie dbáte zvýšené hygieny správným mytím rukou, srovnatelně s tím můžete posílat v rámci hygieny 4.0 aktuální data, abyste se následně na základě rad aplikaci Nebojsa mohli vyhnout potenciálnímu riziku nákazy,“ vysvětlují lidé z projektu FreMEn contra COVID.

Podle tvůrců aplikace nehrozí, že by Nebojsa poslal v jednu chvíli všechny lidi na jedno místo, jelikož při doporučování zohledňuje i požadavky uživatelů a cestu doporučí jednotlivcům v závislosti na plánech ostatních. 

Současný projekt, který se dá počítat jako další z řady příspěvků v ČVUT v boji s koronavirem, se opírá o dlouhodobé poznatky laboratoře chronorobotiky Centra umělé inteligence na katedře počítačů elektrotechnické fakulty. Chronorobotika je odvětví robotiky zaměřené na pochopení struktury času a umělou inteligenci. Roboti díky rozvoji této vědecké oblasti mohou lépe a efektivněji fungovat v prostředí, které se proměňuje vlivem lidského chování – tedy, aby se například práci v nemocnici přirozeně „začlenili do kolektivu“ a nenepáchali víc škody než užitku.