Jsou mezi nimi oprava přípojky Jesenice na Praze-západ k dálnici D1, dále silnice u Řevnic rovněž na Praze-západ, komunikace v okolí Želivce na Praze-východ – a ještě práce na proměně silnice v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Dohromady jde o akce za bezmála čtvrt miliardy korun bez DPH.

Pokud se peníze z IROP podaří získat, již zanedlouho mohou řidiči (a někde i nemotorizovaní účastníci silničního provozu) očekávat omezení související se zahájením stavebních prací – nicméně nově opravené úseky by měly sloužit motoristům již v příštím roce. Vyplývá to ze slov radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO). Podle jeho informací je nejnákladnějším z celé čtveřice právě projekt oprav u Benátek. Má však významně ulevit městu i okolí. „Důležitou stavbou je i oprava silnice mezi Jesenicí a Modleticemi, která je v současné době ve špatném stavu. Nová komunikace by měla také vyřešit návaznost na obchvat Jesenice,“ poznamenal Petrtýl.

Připravené akce nově zařazené do „zásobníku“ chystaných projektů: 
- Odstranění závad na silnici číslo II/116 u Řevnic
Práce, které zahrnují opravy krajnice, dvou propustků, vad na vozovce i svodidel, se budou týkat úseku od 46. do 50. kilometru. Náklady na akci, jež by na frekventované silici druhé třídy měla přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu i jeho plynulosti, se předběžně odhadují na 45 milionů korun bez DPH. Stavět by se mělo v letech 2018–2019.

- Silnice číslo II/610 Tuřice–Kbel; I. etapa
Celkově zamýšlená oprava silnice druhé třídy zahrnuje úseky přes obce Tuřice, Předměřice nad Jizerou, průtah městem Benátky nad Jizerou až do městské části Kbel. Aktuálně připravovaná první etapa, která se týká úseku od centra Benátek po Kbel, řeší jak vozovku, tak i parkoviště a chodníky a části určené pro cyklisty. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 82,6 milionu korun bez DPH. První etapa prací by se měla postupně stávat skutečností v období 2018–2019. 

- Připojení Jesenice na D1, silnice číslo II/101
Rekonstrukce silnice mezi Jesenicí a Modleticemi má zlepšit stavebně technický stav vytížené přípojky na D1; projekt současně řeší návaznost na připravované objekty okružní křižovatky u tenisového areálu T-Sport v obci Modletice a na obchvat města Jesenice. Předpokládané náklady dosahují 66,6 milionu korun bez DPH. Stavba zahájená letos by měla být dokončena v roce 2019.

- Sulice–Želivec, rekonstrukce vozovky a mostů na silnici číslo II/603
Omlazení se má dočkat téměř pětikilometrový úsek „staré benešovské“ vedoucí přes obec Sulice, Želivec, Novou Hospodu a Olešovice. Prvním krokem bude diagnostika vozovky a mostů, následovat má rekonstrukce vozovky, propustků i mostů. Předběžně vyčíslené náklady se blíží 29 milionům korun bez DPH. Stavět by se mělo v příštím roce.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje