S tímto podezřením se na soud obrátil Václav Mocek z Českého Krumlova.
V onu noc s kolegou pořídil několik fotografií a dvě videa v blízkosti dvou volebních místností. Měly dokazovat, že se tam někdo pohyboval a mohl s hlasy manipulovat.

„Z obsahu stížnosti vyplývá, že pan navrhovatel vyjádřil pochybnosti o průběhu voleb, a to na základě vlastních zjištění, která učinil v noci z 5. na 6. října 2018, kdy se záměrně zdržoval před budovou volebního okrsku č. 7, ZŠ T. G. Masaryka, kde během této noci docházelo k pohybu na chodbě základní školy, k rozsvěcení chodbových světel a pohybu osob v okolí školy,“ uvedla na úvod jednání předsedkyně senátu, soudkyně JUDr. Tereza Kučerová. „Podobná zjištění byla učiněna kolegou navrhovatele, panem Velkem, a to v budově Bytového družstva u Trojice. Pan navrhovatel také od třetích osob zjistil, že podobné podezřelé věci se děly v případě volebních okrsků 10 a 12, což je střední škola Na Tavírně. Všechny tyto zjištěné skutečnosti vedly navrhovatele k závěru, že mohlo dojít k pochybení v průběhu voleb a k ovlivnění jejich výsledku.“

Následně soud přítomné seznámil se šesti fotografiemi a dvěma videi a požádal Václava Mocka aby to, co zaznamenal, okomentoval.

„Jedná se o rozsvícenou chodbu v bytovém družstvu v čase 23:37,“ vysvětlil u první fotografie Václav Mocek. Popsal také, jak a odkud byly fotografie pořízeny. Video od Trojice zachycovalo odjíždějící osobní auto, ale Václav Mocek neprokázal, že by to byl někdo, kdo se předtím pohyboval v bytovém družstvu, jelikož auto odjíždělo z veřejně přístupného místa u restaurace Plevno.

Volební místnost ve stavebním bytovém družstvu měla zapečetěné nejen urny, ale dveře. Navíc je za třemi zamčenými dveřmi, klíče k jedněm z nich měla podle výpovědi místopředsedkyně družstva jen komise, a celá budova je chráněna alarmem a kódovacím zařízením. Budovu kódovalala v pátek v noci i v sobotu ráno právě předsedkyně družstva, předseda SBD žije mimo Krumlov a od pátku do pondělí ve městě nebyl.

Nejvíc času soudci strávili nad fotografiemi ze ZŠ TGM a nad videem muže, který v noci vyšel ze dvora školy. „To je pan T.,“ sdělil navrhovatel (redakce jméno zná) a popsal, kde přesně v noci fotil a natáčel, kde všude má škola vchody nebo že na jednom ze snímků se svítí v šatně družiny.

„Tohoto člověka jste tedy viděl vycházet z areálu školy, nikoli ze školy…“ ujistila se předsedkyně senátu Tereza Kučerová.
Pan T. pak nasedl do auta a odjel, což Václav Mocek natočil telefonem. Že jde právě o pana T., si Václav Mocek potvrdil podle vlastních slov v jedné krumlovské firmě.

Na fotografiích byla také škola TGM s rozsvíceným oknem. Jde o okno šatny školní družiny, jak se při jednání ukázalo, kde někdo v pátek zapomněl zhasnout, a tak svítilo tam celou noc.

Soud dále vyslechl čtyři zapisovatele komisí, ve kterých se mohlo podle Václava Mocka manipulovat s hlasy. Šlo o volební komise ze ZŠ TGM, SBD U Trojice a dvě komise ze střední školy Na Tavírně. Vyslechl i předsedu a místopředsedkyni bytového družstva a školnici ze ZŠ TGM. Zapisovatelé sdělili, že všechny pečetě byly v sobotu ráno na svých místech a žádné pečetě, včetně pásek přelepených přes otvory uren, kterými se vhazují hlasy, poškozené nebyly. Všichni také potvrdili, že nezaznamenali, že bych se něco z pátku na sobotu změnilo.

Od školnice ZŠ TGM se senát dozvěděl, že nebyla na dovolené v Turecku, jak stálo v původním návrhu na neplatnost hlasování, který později Václav Mocek změnil, ale že byla ve škole, kde má byt, a že právě ona zamykala školu i volební místnost a po celou dobu voleb byla doma.

„Měli jste v pátek večer nějakou návštěvu?“ zeptal se školnice soudce Zdeněk Strnad. „Ano,“ odpověděla školnice.
„Nebyl to náhodou pan T.?“ otázala se vzápětí soudkyně Věra Balejová.

„Ano, byl,“ potvrdila školnice.

Návštěva podle školnice odešla mezi půl druhou a druhou, tedy v době, kdy pana T. před školou natočil Václav Mocek.
„Opustil pan T. váš byt a, abych tak řekla, chodil po škole?“ zeptala se ještě Věra Balejová. To školnice jednoznačně odmítla.

Svého práva položit svědkyni další otázky využil i Václav Mocek. Ptal se, kdo všechno má klíče od školní družiny a kdo se může dostat do chodby družiny. „Tam se dostanou ti, co tam pracují, ti všichni mají klíče.“ Sám se totiž v sobotu pohyboval po budově školy a dostal se do chodby družiny přes nezamčené dveře, které mají z druhé strany kouli, a zajímalo ho, jestli se někdo v noci z pátku na sobotu nemohl v prostorách školy nebo družiny ukrývat a pak školu nepozorovaně opustit vchodem do družiny.

„A co se týká klíčů od tříd, ke klíči od volební místnosti, tedy té třídě, má kdo přístup?“ ptal se navrhovatel.
„Kromě mě pan ředitel a pan zástupce a možná i paní uklízečky, ty ale pracují v horních patrech, přízemí mám na starosti já. A samozřejmě paní učitelka, která tam učí.“

Václava Mocka také zajímalo, jestli není možné, že si někdo nechal přidělat od třídy/volební místnosti v minulosti klíč, a to i několik let zpětně. To školnice zpochybnila, jelikož jde o speciální klíč a jen tak ho přidělat nejde.

Krajský soud vydá v nejbližších dnech usnesení, které zveřejněním na infodesce nabývá právní moci a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek.

Pokud návrh zamítne, starosta obratem svolá ustavující zastupitelstvo, které se bude konat nejdříve sedm dnů po zveřejnění usnesení soudu, protože oznámení musí sedm dnů viset na úřední desce města.

Pokud by soud návrhu vyhověl, ke zvolení nového zastupitelstva nedošlo a ustavující zasedání se nekoná. "Dosavadní starosta, místostarosta a případně rada dál pokračují ve výkonu svých pravomocí, které jsou v případě dosavadní rady obce (dosavadního starosty obce v obcích, v nichž nebyla přede dnem voleb rada obce volena) posíleny o pravomoc přijímat rozpočtová opatření a o pravomoc stanovit pravidla rozpočtového provizoria," píše se v metodickém doporučení ministerstva vnitra. Opakované volby nebo hlasování by pak ministr vnitra vyhlásil do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu, jímž soud vyhověl návrhu na neplatno voleb nebo hlasování.