Kdo vyrazí po silnici od Krakovan na Labskou Chrčici, může si po levé ruce v poli všimnout malé zarostlé stavby. Už z dálky jsou viditelné cihlové zdi a při příchodu ke stavbě i masivní betonové panely. Jde o pozůstatky německé radarové stanice Koralle, konkrétně její jediný dochovaný zděný objekt - kabelovou ústřednu.

Stanici Koralle uvádí jako jednu ze zajímavostí na svém webu nejen obec Krakovany, ale zmiňuje ji i portál Cesty a památky.

Oba weby ve svém popisu citují MILITARY CLUB Kolín, který zpracoval historii Krakovan koncem druhé světové války. Server Cesty a památky mimo jiné uvádí, že radarová stanice I. řádu byla stavěná od konce května 1944 do 6. května 1945. Stanice se rozkládala na přibližně 50 hektarech.

Pozůstatky německé radarové stanice Koralle:

Pozůstatky německé radarové stanice Koralle | Video: Deník/Irena Blahníková

„Celkem bylo u Krakovan postaveno šest radarů typu WASSERMAN M IV (jediný svého druhu na území dnešní České republiky, jeho dosah umožňoval sledovat celé území tehdejšího Protektorátu), JAGDSCHLOSS, FREYA a WÜRZBURG – RIESE, krátkovlnná a středněvlnná rádiová vysílací a přijímací ústředna s několika asi třicetimetrovými stožáry, deset poplachových hlásek a jeden velký světlomet u Uhlířské Lhoty (kóta 244,9),“ uvádí portál Cesty a památky.

Zajímavostí bylo i pět zadýmovacích a zamlžovacích pecí, které měly v případě náletu sloužit k zadýmení otevřeného prostoru s radary a vysílačkami.

Po skončení války byl v stanici krátce tábor těžkého ruského dělostřelectva. V roce 1946 byla zahájena její likvidace. Dodnes jsou však na místě její pozůstatky. Kromě kabelové ústředny jsou to podstavce pod radiolokátory, místy jsou také k vidění malá torza betonových kusů objektů.