Komunitní proměnu prostranství v centru obce podpořila Nadace Via v rámci svého programu Místo, kde žijeme. Město Krásno je jednou z osmi podpořených obcí, které obdržely grant 300 000 Kč, odbornou konzultantku a další podporu.

Na konci října byla ukončena první etapa obnovy parku, na jehož plánování a proměně se podílejí samotní obyvatelé města. Během roku proběhly veřejné brigády a část prvků v parku už je hotova. „Nadace Via provázela obyvatele Krásna celým procesem – od společného plánování, kdy se lidé rozhodovali, co má na místě stát, až po samotné veřejné brigády,“ informovala manažerka komunikace Nadace Via Jana Kosová.

„Podstatné je, že lidé usilují o změnu společně. Nejenže proměnili své okolí k lepšímu, ale společná práce také přispěje k celkově lepší atmosféře v jejich obci,“ říká Pavla Jenková, projektová manažerka Nadace Via.

Výsledkem projektu bude vytvoření prostor pro společné setkávání a kulturní akce. Původně tu býval hřbitov, ale ten byl již na začátku 20. století zrušen a již za první republiky zde vznikaly parkové úpravy. Nyní si místní lidé naplánovali malé pódium, přírodní dětské hřiště a také třeba netradiční labyrint kolem jednoho z mohutných stromů. V parku je už nyní několik laviček, které si mohou místní lidé, rodiny a firmy adoptovat. Během slavnostního otevření obyvatelé do parku vysadili Strom svobody – lípu srdčitou.

„Účast místních na plánovacích setkáních i na brigádách nás mile překvapila. Každý měl trochu jiný názor na to, co má v parku být, ale nakonec jsme se dokázali vždycky domluvit. A lidé na brigádách opravdu udělali hodně práce,“ shrnuje vedoucí projektu Soňa Buchtelová. „Vedení města nám vyšlo maximálně vstříc, což nám hodně pomáhá. Příští rok chystáme další etapu obnovy parku, který se stává postupně atraktivnějším a živějším místem,“ dodává.

Další obcí na Sokolovsku, která vybudovala komunitní prostor díky grantu Nadace Via, je Josefov.