Během nadcházejícího měsíce totiž pražská odborná firma začne s budováním protipovodňové zdi, která bude sahat od začátku obce Nučnice z polepské strany až k železničnímu přejezdu u Třeboutic, tedy v přibližně tříkilometrovém úseku. Postavena bude tak, aby odolala dvacetileté vodě.

Vyjma 800 metrů

Podle starostky Křešic Ludmily Juříkové však nepůjde o souvislý betonový pás, protože zeď, vysoká místy jen 50 centimetrů, ale někde i tři metry, nebude pokrývat zhruba 800 metrů labského nábřeží v Křešicích.

„Nebude v místech, kde je břeh dostatečně vysoký, tedy uprostřed celého úseku. Terén je zvlněný a lidské oko nepostřehne, že jsme od Labe někde poměrně vysoko,“ upřesnila křešická starostka.

V červenci se v souvislosti s budováním protipovodňových opatření uskutečnilo vytyčení dotčených pozemků, z nichž, jak Juříková uvedla, je většina obecních, další patří Povodí Labe, jež investorem stavby, a 20 fyzickým osobám.

Plánovaná protipovodňová opatření na Litoměřicku
* lokalita Lovosicko – předpoklad zahájení prací říjen 2009
* lokalita Bohušovice nad Ohří – zpracovává se dokumentace pro stavební povolení
* lokalita Roudnice nad Labem – dochází k úpravám původního návrhu
* lokalita Terezín – zpracována dokumentace k územnímu řízení, řeší se úpravy, do 12/2009 vydáno územní rozhodnutí
* lokalita Štětí
* lokalita Budyně nad Ohří
Zdroj: web Ústeckého kraje

Termín dokončení zdi proti velké vodě v Křešicích je podle starostky stanoven na rok 2011, ale firma předpokládá předání hotové stavby do konce příštího roku.

„S architektkou ještě dolaďujeme vzhled. Beton bude mít takovou povrchovou úpravu, že zeď bude vypadat jako kamenná,“ sdělila Ludmila Juříková.

Náročná stavba

Ačkoli to na první pohled nevypadá, půjde o technicky náročný projekt za asi 200 milionů korun. Štětovnicové stěny, které mají zabránit prosakování vody, budou uchyceny v zemi v hloubce až pěti metrů.

„Všemu pochopitelně předcházel detailní geologický a hydrogeologický průzkum, přesto máme obavy, že tady budeme mít bažiny,“ říká i za obyvatele obou obcí starostka.

Terezín: nejasno

Proti povodni na Litoměřicku by měli mít ochranu i České Kopisty, které patří pod Terezín. Navrhovaná opatření mají chránit obydlí proti padesátileté vodě s rezervou 40 centimetrů. To je ve skutečnosti výška stoleté vody.

Terezínská radnice však stále nemá souhlas majitelů pozemků, jimž se nelíbí podoba valu. „Jednáme teď s nimi individuálně,“ sdělila nedávno Deníku starostka Růžena Čechová.